Komentarz dotyczący funduszy Conseq w związku z sytuacją w Ukrainie

  Na rynki finansowe w ostatnich dniach ma wpływ agresywny atak Putina na niepodległe państwo ukraińskie. Ten bezprecedensowy akt przemocy, o jakimi mało kto pamięta ze swojej osobistej historii, spowodował wysoki stopień niepewności na rynkach finansowych i spowodował spadki ryzykownych aktywów i walut w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Najwyższe spadki są niewątpliwie widoczne na aktywach z terenów objętych wojną, tj. w Rosji i Ukrainie.

  Na podobne wydarzenia rynki akcyjne zawsze reagują negatywnie. Widzimy i prawdopodobnie nadal możemy się spodziewać utrzymującej się wysokiej zmienności na wszystkich rynkach akcji oraz na rynkach obligacji i walut danego regionu.

  Po uznaniu przez Rosję niepodległości tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej oraz wysłaniu na te tereny wojsk rosyjskich, reakcja w postaci sankcji ze strony świata zachodniego była bardzo prawdopodobna. Sankcje te mogą obejmować między innymi sankcje sektorowe, sankcje przeciwko firmom rosyjskim oraz odcięcie Rosji od międzynarodowych rynków finansowych, tj. od systemu finansowego SWIFT i/lub zablokowanie Rosji dostępu do dolara amerykańskiego (transakcje dolarowe muszą być ostatecznie rozliczane przez Rezerwę Federalną lub amerykańskie instytucje finansowe). Takie sankcje miałyby nie tylko bardzo szkodliwy wpływ na rosyjską gospodarkę, ale spowodowałyby również masowy odpływ kapitału, co doprowadziłoby do gwałtownego spadku cen rosyjskich akcji i rubla. Nie można wykluczyć dalszej eskalacji sytuacji.

  W związku z powyższym postanowiliśmy jak najszybciej zlikwidować nasze pozycje w akcjach rosyjskich. W dniu 28.02.2022 r. Rosyjski Bank Centralny wydał polecenie wstrzymania realizacji wszystkich zleceń sprzedaży rosyjskich papierów wartościowych przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne. Jednak już w dniu 24.02.2022 r. zleciliśmy sprzedaż BNP Paribas Russia Equity i od tego dnia nie posiadamy już bezpośrednich pozycji w rosyjskich akcjach czy obligacjach, dlatego wpływ na nasze fundusze jest zatem raczej za pośrednictwem kontekstów drugorzędnych.

  W ostatnich latach również w funduszach w mniejszym stopniu inwestowaliśmy w ukraińskie obligacje skarbowe, których ceny bezpośrednio wpływają na wyniki naszych funduszy Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy oraz Conseq Opportunity. Udział ukraińskich obligacji rządowych, których wycena rynkowa w USD wynosi obecnie 30-40 %, w obu funduszach wynosi około 20 %. Obecnie jednak obrót lokalnymi obligacjami jest niemożliwy. Wymienione wyżej fundusze są reprezentowane w naszej strategii Active Invest tylko w niewielkim stopniu 1-4 %.

  Biorąc pod uwagę wsparcie państw zachodnich i ponadnarodowych instytucji monetarnych realne jest oczekiwanie (jeśli Ukraina pozostanie niepodległym państwem), że ceny ulegną normalizacji Jednak ożywienie gospodarki i powrót do normalności nastąpi w dłuższej perspektywie. Trwałe bezprecedensowe wsparcie materialne i finansowe zachodu oraz oczywiście przetrwanie niepodległej Ukrainy są obecnie kluczowe. Państwowa infrastruktura obecnie funkcjonuje i nie planuje się żadnej restrukturyzacji czy odroczenia zobowiązań.    

  Uważamy, że inwestorzy w te fundusze nie powinni w tym momencie pochopnie reagować na powyższe wydarzenia. Przez obecny wpływ przeszacowania inne skutki powinny już być znacznie ograniczone.  

  Pośredni wpływ wojny na Ukrainie będzie wieloaspektowy i znajdzie odzwierciedlenie przede wszystkim w ucieczce do bezpiecznych aktywów, takich jak dolar amerykański i obligacje rządowe. Naszymi funduszami zarządzamy aktywnie i jeszcze przed geopolityczną eskalacją byliśmy znacząco niedoważeni w akcjach (-37,5 %) i przeważeni w inwestycjach krótkoterminowych (operacje repo i gotówka). Również pod względem walutowym nasze fundusze są obecnie znacznie bardziej zdywersyfikowane. W trudny okres wchodzimy więc na dobrej pozycji.

  Życzymy Wam i sobie, aby obecna, nieakceptowalna przez większość sytuacja, jak najszybciej się zakończyła. Dążymy do tego aktywnie osobiście i jako spółka Conseq. Stale monitorujemy rozwój sytuacji geopolitycznej i rynkowej i w razie potrzeby podejmujemy odpowiednie działania.


  Zespół Conseq Investment Management, a.s.

   

  Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›