KOMENTARZ DNIA - Wyniki naszych funduszy Active Invest w ciągu ostatniego roku znacznie przewyższały ich benchmarki

    • Komentarz dnia

Wyniki naszych funduszy Active Invest są obecnie znacznie powyżej średniej. Jak pokazuje poniższa tabela, wszystkie trzy fundusze z rodziny Active Invest - Dynamiczny, Zrównoważony i Konserwatywny - od początku tego roku i w ciągu ostatnich 12 miesięcy radziły sobie znacznie lepiej niż benchmarki.

KOMENTARZ DNIA - Wyniki naszych funduszy Active Invest w ciągu ostatniego roku znacznie przewyższały ich benchmarki

Jakie są główne przyczyny tak ponadstandardowych wyników naszych funduszy? Po pierwsze, dla konserwatywnego komponentu obligacji opłaciło się bardzo konserwatywne ustalenie ryzyka stopy procentowej, odpowiednio bardzo znaczące niedoważenie duration czeskich obligacji skarbowych. Innymi słowy, długoterminowe czeskie obligacje skarbowe odnotowały w ostatnich miesiącach znaczne straty, jednak mając na uwadze, że posiadaliśmy bardzo mało tych obligacji w naszych portfelach, bardziej znaczącą rolę w naszych portfelach odegrały czeskie obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu (floating-rate notes - FRNs) oraz obligacje o bardzo krótkich terminach zapadalności. Jednocześnie te czeskie obligacje skarbowe spadły znacznie mniej niż ich odpowiedniki o dłuższych terminach zapadalności. Ponadto posiadane przez nas obligacje korporacyjne zachowywały się bardzo dobrze w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Po drugie, jeśli chodzi o komponent akcyjny, od początku roku spółki wartościowe (value stocks) odniosły znacznie większe sukcesy niż spółki wzrostowe (growth stocks). Jednocześnie nasze fundusze koncentrują się głównie na akcjach wartościowych i starają się unikać akcji wzrostowych. Od początku roku globalny indeks akcji wartościowych MSCI All Country World Value odnotował wzrost o 8%, podczas gdy globalny indeks akcji wzrostowych MSCI All Country World Growth znajduje się zaledwie na zerze.

Jesteśmy przekonani, że te lepsze wyniki naszych portfeli w porównaniu z benchmarkami powinny się utrzymać w nadchodzącym okresie. Uważamy, że na wyniki komponentu akcyjnego naszych funduszy powinna znacząco wpłynąć znaczna przeważenie regionu Europy Środkowej, który jest praktycznie najtańszym regionem na świecie pod względem wyceny i w przeszłości pozostawał daleko w tyle za światowymi indeksami giełdowymi. Ponadto uważamy, że stosunkowo silne osłabienie dolara, którego się spodziewaliśmy, powinno nam również znacząco pomóc, głównie ze względu na bezprecedensowy deficyt budżetowy rządu federalnego USA.

 
 
Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.
 
 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›