KOMENTARZ DNIA - Wyceny światowych rynków akcyjnych są najwyższe od 2000 roku

    • Komentarz dnia

 Nasza globalna wycena akcji wynosi obecnie + 52%, czyli jest na najwyższym poziomie od początku roku 2000, u szczytu bańki technologicznej. Wydaje się zatem, że światowe rynki akcji są przeszacowane o około 50%. Jednocześnie to przewartościowanie jest spowodowane ekstremalnymi wycenami zwłaszcza akcji amerykańskich.

KOMENTARZ DNIA - Wyceny światowych rynków akcyjnych są najwyższe od 2000 roku

Jednocześnie z obecnego poziomu naszego wskaźnika wyceny wynika, że średnie roczne oczekiwane stopy zwrotu z kapitału w ciągu najbliższych pięciu lat, w tym dywidendy, są tylko nieznacznie dodatnie. Jest to podatek od bardzo wysokiej aprecjacji światowych giełd w ostatnich dwóch latach i bardzo silnego spadku fundamentalnych wskaźników globalnych korporacji, takich jak zyski przedsiębiorstw, w wyniku globalnej pandemii.

 
Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›