KOMENTARZ DNIA - Wycena światowych giełd nieznacznie spadła, ale jest na wyższym poziomie niż w 2000 roku

    • Komentarz dnia

Zmienna wyceny Z-Score jest definiowana jako bieżąca wartość wybranego wskaźnika wyceny pomniejszona o średnią, a różnica ta jest następnie dzielona przez odchylenie standardowe. Moja globalna wycena akcji Z-Score jest zdefiniowana jako średni Z-Score dla czterech podstawowych wskaźników wyceny – P/E, P/B, P/S a EV/EBITDA.

KOMENTARZ DNIA - Wycena światowych giełd nieznacznie spadła, ale jest na wyższym poziomie niż w 2000 roku

W pierwszym kwartale wycena Z-Score osiągnęła nowy historyczny rekord na poziomie 2,6. Oznaczało to, że średnia wycena akcji na świecie wyniosła 2,6 odchylenia standardowego powyżej długoterminowej średniej historycznej od 1995 r. Jednocześnie był to nowy rekord wszechczasów, który również pobił poprzedni rekord z 2000 roku.

Ze względu na bardzo udany sezon zysków w pierwszym kwartale nastąpił znaczący wzrost fundamentalnych wskaźników korporacyjnych, takich jak sprzedaż i zyski. W rezultacie wzrosły mianowniki wskaźników wyceny, co doprowadziło również do spadku wskaźników wyceny (indeksy giełdowe generalnie nie rosły ani nie spadały w ostatnich tygodniach). W rezultacie moja globalna wycena Z-Score również spadła do 2,3. Jest to jednak nadal niezwykle wysoka wartość, ponieważ poprzednie maksimum z 2000 r. wynosiło 2,1, a przed rozpoczęciem światowego kryzysu finansowego w 2007 r. wskaźnik Z-Score wynosił tylko około 0,5.

Dlatego uważam, że obecny Z-Score na poziomie 2,3 nadal wskazuje na znaczne zawyżenie cen na światowych giełdach. Właśnie z tego powodu w naszych portfelach inwestycyjnych mamy niedoważenie globalnego komponentu akcyjnego względem benchmarków, obecnie na poziomie -50% pomiędzy alokacją neutralną a minimalną.

Dlatego bardziej niż kiedykolwiek konieczne jest aktywne podejście inwestycyjne. Oznacza to preferowanie atrakcyjnych cenowo regionów i unikanie zawyżonych cen. W ramach naszej globalnej alokacji akcji obecnie zdecydowanie preferujemy Europę Środkową i wschodzącą Azję oraz mocno niedoważamy akcje amerykańskie, które obecnie uważamy za wyjątkowo drogie (indeks S&P 500 – P/S 3,1 a EV/EBITDA 18,2).

 
 
Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›