KOMENTARZ DNIA - Wskaźnik wyceny Warrena Buffetta na nowym rekordowym poziomie

    • Komentarz dnia

Światowe rynki akcji osiągają nowe historyczne maksima. Również ich wyceny są niezwykle wysokie. Wskazuje na to również globalny wskaźnik wyceny Warrena Buffetta, który definiuje się jako stosunek całkowitej globalnej kapitalizacji giełdowej, tj. całkowitej wartości wszystkich spółek notowanych na giełdzie, do globalnego nominalnego PKB.

KOMENTARZ DNIA - Wskaźnik wyceny Warrena Buffetta na nowym rekordowym poziomie Wskaźnik ten osiągnął swoje poprzednie maksimum wynoszące 121% przed wybuchem światowego kryzysu finansowego w 2007 r. W ostatnich dniach osiągnął nowy rekord wszech czasów na poziomie 122%. Rekordowe wyceny akcji na świecie są napędzane głównie przez akcje amerykańskie. Na przykład obecna wartość wskaźnika wyceny P/E głównego indeksu akcji w USA S&P 500 jest bezprecedensowa i wynosi 31.

Rekordowe wyceny akcji wskazują, że oczekiwane średnie roczne stopy zwrotu w ciągu najbliższych pięciu lat są znacznie poniżej średniej. Jednocześnie nasz autorski model wyceny wskazuje, że oczekiwane średnie roczne stopy zwrotu, w tym dywidendy z najszerszego światowego indeksu giełdowego MSCI All Country World, wynoszą w przybliżeniu zero. Dla amerykańskich akcji z indeksu S&P 500 nasz model wskazuje nawet lekko ujemny oczekiwany zwrot!

Inwestorzy będą musieli pogodzić się z tym faktem. Rynki akcji bardzo mocno wzrosły w ciągu ostatnich dwóch lat. Indeks MSCI All Country World wzrósł o 24% w 2019 i 14% w zeszłym roku. Po silnym wzroście zapasów zazwyczaj następuje gorszy okres. Z drugiej strony nie możemy oczywiście wykluczyć, że światowe giełdy również w tym roku odnotują dalsze solidne wzrosty. W końcu skala luzowania ilościowego ze strony kluczowych banków centralnych jest wciąż bezprecedensowa. Jednak nadal prawdą jest, że im wyższe indeksy giełdowe i wyceny akcji, tym niższa oczekiwana stopa zwrotu będzie prawdopodobną rzeczywistością w nadchodzących latach.
 
 
Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›