KOMENTARZ DNIA - Wielkość globalnego długu osiągnęła nowy historyczny rekord

    • Komentarz dnia

Według wyliczeń szwajcarskiego banku UBS, wielkość światowego długu osiągnęła nowy rekordowy poziom pod koniec ubiegłego roku na poziomie 280 bilionów dolarów. Jednocześnie stosunek globalnego długu do światowego PKB również osiągnął nowy rekordowy poziom 365%. Więc świat tonie w długach, jak nigdy dotąd. Obliczenia te obejmują zadłużenie rządu, przedsiębiorstw i zadłużenia gospodarstw domowych.

KOMENTARZ DNIA - Wielkość globalnego długu osiągnęła nowy historyczny rekord

Biorąc pod uwagę tę bezprecedensową wielkość globalnego zadłużenia, uważam, że kluczowe banki centralne nie będą w stanie znacząco podnieść swoich głównych stóp procentowych w nadchodzących latach. W rzeczywistości pożyczkobiorcy po prostu nie wytrzymaliby wyższych kosztów odsetek. Dlatego uważam również, że chociaż światowe rynki obligacji osiągają historyczne maksima, przy średniej globalnej rentowności obligacji do terminu zapadalności wynoszącej zaledwie 0,9%, poważna korekta na światowych rynkach obligacji z pewnością nie jest spodziewana. Ponadto kluczowe banki centralne będą z pewnością kontynuowały luzowanie ilościowe w niespotykanym dotąd stopniu, tj. będą nadal kupować obligacje w obecnym tempie. Pozwoli to utrzymać rentowności obligacji do terminu zapadalności na dotychczasowych najniższych poziomach.

Inwestujący w obligacje będą mieli w najbliższych latach bardzo trudny okres. Bardziej znacząca korekta jest mało prawdopodobna, więc nie będą mieli okazji kupować po chwilowo niższych cenach. Jednocześnie prawdą jest również, że rentowności obligacji do wykupu są już tak niskie, na historycznie najniższych poziomach, że oczekiwana stopa zwrotu z obligacji w najbliższych latach będzie niezwykle niska. Możemy również nazwać tę sytuację „błędnym kołem inwestującego w obligacje“.

 
 
Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.
 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›