KOMENTARZ DNIA - Średnia globalna rentowność do terminu zapadalności obligacji skorygowana o realną inflację nadal szybko spada

    • Komentarz dnia

Średnia globalna rentowność do terminu zapadalności obligacji skorygowana o realną inflację nadal szybko spada. O ile na początku roku kształtowała się na poziomie -1,3%, teraz jest już o jeden punkt procentowy niższa tj. na poziomie -2,3%. Jest to najniższy poziom za zeszły rok.

KOMENTARZ DNIA - Średnia globalna rentowność do terminu zapadalności obligacji skorygowana o realną inflację nadal szybko spada

Przyczyną gwałtownego spadku średnich rentowności do terminu zapadalności obligacji skorygowanych o realną inflację jest oczywiście gwałtowny wzrost globalnej stopy inflacji. O ile na początku roku było to 2,1% rok do roku, obecnie średnia globalna stopa inflacji wynosi 3,5%. Tak więc trwa okres tzw. represji finansowych (ang. financial repression), kiedy realne dochody z obligacji są generalnie ujemne do terminu zapadalności, a inwestowanie w obligacje jest bardzo nieopłacalne.

Conseq odpowiada na tę sytuację poprzez aktywne zarządzanie naszymi portfelami inwestycyjnymi. W ramach subportfela czeskich obligacji skarbowych utrzymujemy zatem znacząco niedoważony czas trwania w porównaniu z benchmarkami lub indeksami referencyjnymi, chroniąc w ten sposób oszczędności naszych klientów przed ryzykiem stopy procentowej.

 
 
Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›