KOMENTARZ DNIA - Ryzyko wzrostu inflacji silnie rośnie

    • Komentarz dnia

Moim zdaniem ryzyko wzrostu inflacji jest jednym z kluczowych zagrożeń dla dalszego wzrostu akcji w tym roku. Jak pokazuje poniższy wykres, oczekiwania inflacyjne rosną bardzo silnie zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w strefie euro. Przyczynę wzrostu inflacji upatruję głównie w kontynuacji bezprecedensowego luzowania ilościowego kluczowych banków centralnych i wciąż bardzo luźnej polityce fiskalnej.

KOMENTARZ DNIA - Ryzyko wzrostu inflacji silnie rośnie

Jednocześnie akcje notowały w przeszłości bardzo dobre wyniki, a inflacja spadała blisko celu inflacyjnego banku centralnego. Wysoka inflacja w przeszłości powodowała wzrost rentowności obligacji, prowadząc w modelach DCF do wyższej stopy dyskontowej i niższej podstawowej wartości wewnętrznej akcji, a w konsekwencji do słabszych notowań akcji. Ogólnie rzecz biorąc, przy wyższej presji inflacyjnej większość firm ma obecnie trudności z przeniesieniem wyższych kosztów na ceny, co wpływa negatywnie na marże zysku oraz bezwzględną rentowność. I to słabsza rentowność przedsiębiorstw może mieć odzwierciedlenie w słabszych kursach akcji.

 
 
Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›