KOMENTARZ DNIA - Represje finansowe

    • Komentarz dnia

Represje finansowe opisują sytuację na światowych rynkach obligacji, gdzie wymagane rentowności do zapadalności obligacji rządowych wielu krajów są ujemne. Jeśli inwestor kupi taką obligację i utrzyma ją do terminu zapadalności, z pewnością poniesie stratę.

KOMENTARZ DNIA - Represje finansowe

Sytuacja ta utrzymuje się od kilku lat i jest wynikiem bezprecedensowego impulsu monetarnego ze strony kluczowych banków centralnych, na przykład luzowania ilościowego. Ta sytuacja prawie na pewno będzie się utrzymywać w nadchodzących latach, ponieważ dług publiczny jest rekordowy w największych gospodarkach, a finanse publiczne po prostu nie byłyby w stanie zaabsorbować znacznie wyższych kosztów odsetek.

Czeskie obligacje skarbowe nadal radzą sobie pod tym względem stosunkowo dobrze, ponieważ praktycznie cała czeska krzywa dochodowości jest obecnie na plusie. Mimo to czeskie rentowności do terminu zapadalności są bliskie historycznych minimów i dlatego nadal utrzymujemy czas trwania subportfela czeskich obligacji skarbowych na znacznie niższym poziomie niż benchmark, aby chronić kapitał naszych inwestorów przed możliwą dalszą realizacją ryzyka stopy procentowej, czyli przed dalszym zwiększaniem wymaganych rentowności do terminu zapadalności, i odpowiednio spadku cen rynkowych obligacji skarbowych.
 
 
Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›