KOMENTARZ DNIA - Początkowe wyceny są kluczowe dla oczekiwanych zwrotów akcji

    • Komentarz dnia

Jak pokazują dzisiejsze wykresy firmy inwestycyjnej J.P. Morgan Asset Management, początkowe wyceny są absolutnie kluczowe dla zwrotu z akcji - w średnim okresie pięciu lat.

KOMENTARZ DNIA - Początkowe wyceny są kluczowe dla oczekiwanych zwrotów akcji

Z wykresu po lewej stronie wynika, że ​​w krótkim okresie jednego roku wyceny początkowe, w tym przypadku wskaźnik wyceny P/E, nie są istotne. Punkty na wykresie są średnio bardzo daleko od linii regresji, a współczynnik determinacji wynosi tylko 8%. Jednak w średnim horyzoncie pięcioletnim sytuacja jest diametralnie inna. Na prawym wykresie widzimy, że odległość punktów od linii regresji jest bardzo mała, a współczynnik determinacji jest bardzo solidny i wynosi 44%. Mówiąc prosto początkowe wyceny P/E są absolutnie kluczowe dla oczekiwanych średnich rocznych zwrotów w średnim okresie pięciu lat. Im niższa wycena, tym wyższe oczekiwane średnie roczne zwroty. I odwrotnie, im wyższa wycena, tym niższe oczekiwane średnie roczne zwroty.

Obecne wartości wskaźnika wyceny P/E kluczowych indeksów giełdowych są w okolicach historycznych maksimów. Dotyczy to zwłaszcza amerykańskiego indeksu giełdowego S&P 500. Fakt ten wskazuje zatem, że oczekiwany średni roczny zwrot z akcji w ciągu najbliższych pięciu lat będzie prawdopodobnie bardzo niski. W końcu wyniki najszerszego globalnego indeksu akcji, MSCI All Country World, były znacznie powyżej standardów w ciągu ostatnich dwóch lat. W 2019 roku indeks ten osiągnął zysk na poziomie 24%, a w zeszłym roku 14%. Dlatego można powiedzieć, że te przeszłe przychody „zjadły” spodziewane przyszłe wyniki. W związku z tym inwestorzy muszą pogodzić się z faktem, że notowania giełdowe w ciągu najbliższych pięciu lat będą prawdopodobnie raczej poniżej średniej.

 
 
Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.
 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›