KOMENTARZ DNIA - Oczekiwana aprecjacja amerykańskich akcji w średnim okresie jest wyjątkowo słaba

    • Komentarz dnia

Na podstawie mojego modelu regresji doszedłem do wniosku, że oczekiwana aprecjacja amerykańskich akcji w indeksie S&P 500 w średnim okresie najbliższych pięciu lat jest wyjątkowo słaba. Mój scenariusz bazowy zakłada spadek cen akcji, a w lepszym wariancie stopa zwrotu z akcji w USA powinna być w okolicach zera.

KOMENTARZ DNIA - Oczekiwana aprecjacja amerykańskich akcji w średnim okresie jest wyjątkowo słaba

Mój model regresji oparty jest na danych od 1990 roku. Objaśniającą zmienną niezależną jest wskaźnik wyceny P/S - stosunek ceny do sprzedaży (proce-to-sales ratio), czyli stosunek ceny akcji do sprzedaży na akcję. Zależną zmienną objaśniającą jest późniejsza średnia roczna aprecjacja w ciągu następnych pięciu lat od początkowej wyceny. Moc wyjaśniająca mojego modelu jest bardzo solidna, ponieważ R2 (R-squared) wynosi 0,59. W moim modelu wyjściowa wycena P/S jest w stanie wyjaśnić 59% zmienności kolejnych zwrotów z akcji.

Wskaźnik wyceny P/S jest obecnie na nowym historycznie najwyższym poziomie 3,0, a model przewiduje średnioroczną aprecjację akcji amerykańskich w ciągu najbliższych pięciu lat na niewiarygodnym poziomie -17% p.a. w tym dywidendy. Jest to oczywiście nieco skrajna prognoza, z drugiej strony należy przyznać, że wyceny akcji w USA są obecnie na rekordowo wysokim poziomie i to właśnie te wyceny są kluczem do oczekiwanych zwrotów w średnim okresie.

Wierzę, że ostatecznie rzeczywistość nie będzie tak straszna, głównie ze względu na wciąż bezprecedensowe zachęty monetarne amerykańskiego Fed, który według ostatnich wypowiedzi swoich przedstawicieli będzie utrzymywał stopę podstawowych funduszy federalnych na poziomie zerowym do co najmniej 2024 i nadal będzie dokonywać masowych zakupów obligacji, których obecny miesięczny wolumen wynosi 120 miliardów dolarów.Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›