KOMENTARZ DNIA - Obligacje korporacyjne o ratingu nieinwestycyjnym - high-yield - są obecnie stosunkowo drogie

    • Komentarz dnia

Atrakcyjność obligacji korporacyjnych mierzy się tzw. marżami kredytowymi lub spreadami kredytowymi. Wskazują one premię rentowności obligacji korporacyjnych w stosunku do rentowności obligacji rządowych stosunkowo wolnych od ryzyka lub w stosunku do stóp procentowych swapów.

KOMENTARZ DNIA - Obligacje korporacyjne o ratingu nieinwestycyjnym - high-yield - są obecnie stosunkowo drogie

W przypadku obligacji korporacyjnych w euro o ratingu spekulacyjnym (high-yield), średnia marża kredytowa wynosi obecnie 264 punkty bazowe, czyli 2,64%. Jest to relatywnie znacznie mniej niż długoterminowa średnia wynosząca 389 punktów bazowych. Zgodnie z tym wskaźnikiem obligacje korporacyjne o ratingu spekulacyjnym są zatem relatywnie drogie, a inwestorzy nie mogą spodziewać się po nich znacznych zysków w następnym okresie. Konieczne jest skupienie się wyłącznie na emitentach z solidnym bilansem, którzy nie są nadmiernie zadłużeni, a jednocześnie na emitentach generujących solidne przepływy pieniężne, ponieważ globalna sytuacja makroekonomiczna i perspektywy są nadal wysoce niepewne, zgodnie z najnowszymi oświadczeniami przedstawicieli Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

 
 
Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›