KOMENTARZ DNIA - Na początku roku nasza strategia inwestycyjna działa jak na razie bardzo dobrze

    • Komentarz dnia

Na początku roku nasza strategia inwestycyjna działa jak na razie bardzo dobrze. Najszerszy światowy indeks giełdowy MSCI All Country World odnotowuje dodatni zysk 2,1%. Jednocześnie nasze główne komponenty akcyjne radzą sobie znacznie lepiej. Rynki wschodzące według indeksu MSCI Emerging Markets zyskują 4,8%. Akcje wartościowe według indeksu MSCI All Country World Value notują wzrost o 3,5%. Wreszcie, giełdy w Europie Środkowej, według indeksu CECEEUR, również przypisują ponadstandardowy zysk 5,1%.

KOMENTARZ DNIA - Na początku roku nasza strategia inwestycyjna działa jak na razie bardzo dobrze

Spółki wartościowe i Europa Środkowa pozostawały w zeszłym roku znacznie w tyle za głównymi światowymi indeksami akcji. Jesteśmy głęboko przekonani, że opisane powyżej pozytywne trendy z początku roku będą kontynuowane. Rynki finansowe mają silną tendencję do tzw. powrotu do średniej (ang. mean-reversion), co oznacza, że ​​te aktywa, które odniosły relatywnie mniejszy sukces w poprzednim okresie, mają silną historyczną tendencję do osiągania lepszych wyników w następnym okresie.

 
 
Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›