KOMENTARZ DNIA - Łączna wycena akcji i obligacji na świecie jest najwyższa w historii

    • Komentarz dnia

Moja globalna łączna wycena akcji i obligacji jest obecnie najwyższa w historii, ponieważ łączna stopa zwrotu z wyceny jest na rekordowo niskim poziomie zaledwie 2,3%. Liczę tę łączną wycenę na połączonym portfelu, który zawiera 60% akcji i 40% obligacji. W przypadku akcji chodzi o trailing earnings yield, czyli odwrotna wartość wskaźnika wyceny kroczącego P / E, najszerszego światowego indeksu giełdowego MSCI All Country World. W przypadku obligacji chodzi o średnią globalną rentowność do terminu zapadalności na podstawie najszerszego światowego indeksu obligacji (Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Average Yield to Worst). Moja łączna wycena wskazuje zatem, że akcje i obligacje są zdecydowanie najdroższe w historii. Średni poziom historyczny wynosi 4,4%, a poziom średniej historycznej pomniejszonej o jedno odchylenie standardowe wynosi 3,5%. Oczekiwana średnia roczna łączna aprecjacja akcji i obligacji w nadchodzących latach jest zatem raczej poniżej średniej.

KOMENTARZ DNIA - Łączna wycena akcji i obligacji na świecie jest najwyższa w historii

Z drugiej strony warto również podkreślić, że pod koniec marca ubiegłego roku, po ogromnej korekcie rynkowej, łączna wycena zbliżyła się do historycznej średniej plus jedno odchylenie standardowe i 20 marca wynosiła 4,9%. Wskazywało to na bardzo atrakcyjne wyceny i w tym okresie dokonaliśmy przeważenia w ramach globalnego komponentu akcyjnego w stosunku do benchmarków czy indeksów porównawczych.

Rozwój wydarzeń w ciągu ostatnich 12 miesięcy jasno pokazał, że była to bardzo trafna decyzja, ponieważ globalny indeks giełdowy MSCI All Country World zanotował fenomenalny wzrost o 50% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jednocześnie jednak muszę dodać, że obecne wyceny na pierwszy rzut oka wydają się naprawdę bardzo wysokie, dlatego od kilku miesięcy jesteśmy niedoważeni w globalnym komponencie akcyjnym, a w czeskich obligacjach skarbowych nadal mamy znaczącą niedowagę jeśli chodzi o duration. Innymi słowy, obecnie czekamy na nowe atrakcyjne możliwości. Moim zdaniem niektóre na pewno pojawią się w następnym okresie, bo od ponad roku nie mamy tu korekty w okolicach 10-20%, dlatego im bardziej posuwamy się do przodu w czasie, tym większe prawdopodobieństwo pojawienia się wyraźniejszej korekty.
  
 
Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›