KOMENTARZ DNIA - Korekta obligacji być może jeszcze się porządnie nie rozpoczęła

    • Komentarz dnia

Światowe rynki obligacji mają najgorsze rozpoczęcie nowego roku od co najmniej pięciu lat. Najszerszy globalny indeks obligacji Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond traci 2,0% od początku roku. Jednocześnie średnia rentowność światowych obligacji do wykupu od początku roku wzrosła o 0,20 pkt procentowego do obecnego poziomu 1,03%. Przyczyną sprzedaży obligacji są głównie rosnące oczekiwania inflacyjne, które są najwyższe w USA i strefie euro od co najmniej 8 lat. Powodem tego są oczywiście oczekiwania inwestorów, że szczepienia w tym roku pozwolą światowej gospodarce wrócić do normalności. Drugim powodem wzrostu oczekiwań inflacyjnych jest oczywiście wciąż bezprecedensowe drukowanie pieniędzy przez kluczowe banki centralne (luzowanie ilościowe) i bardzo luźna polityka fiskalna. Na przykład w Stanach Zjednoczonych zbliża się aprobata pakietu stymulacyjnego o wartości 1,9 biliona dolarów.

KOMENTARZ DNIA - Korekta obligacji być może jeszcze się porządnie nie rozpoczęła

Uważam jednak, że prawdziwa korekta na światowych rynkach obligacji być może jeszcze się nie zaczęła. Chociaż globalna ilość obligacji o ujemnej rentowności do terminu zapadalności spadła o 4 bln USD od początku roku, jak pokazuje poniższy wykres, wolumen tych obligacji jest nadal niezwykle wysoki i wynosi 14,1 bln USD. Logicznie na o patrząc, ujemne zyski z obligacji utrzymanej do terminu zapadalności nie mają żadnego sensu, ponieważ jeśli inwestor kupując taką obligację i utrzymując ją do terminu wykupu, zdaje sobie sprawę ze straty. Dlatego uważam, że globalna ilość obligacji o ujemnej rentowności do terminu zapadalności powinna nadal spadać, aby ostatecznie inwestowanie w obligacje znów miało sens. Jeśli tak się stanie, i wolumen tych finansowo represyjnych obligacji będzie nadal gwałtownie spadać, globalne indeksy obligacji prawdopodobnie przyniosą dalsze straty.

 
 
Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›