KOMENTARZ DNIA - Korekta na rynkach obligacji jest na razie znikoma

    • Komentarz dnia

Jak dotąd w tym roku globalne rynki obligacji korygują niezwykle silne wzrosty z zeszłego roku. Najszerszy światowy indeks obligacji, Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond, stracił w tym roku 1,9%. Wynika to najprawdopodobniej z trwających obaw o rosnące oczekiwania inflacyjne, które są najwyższe w USA i strefie euro od dziesięciu lat.

KOMENTARZ DNIA - Korekta na rynkach obligacji jest na razie znikoma

W rezultacie rentowność do terminu zapadalności najchętniej monitorowanej obligacji, 10-letniej obligacji rządowej USA, wzrosła w tym roku o 0,46 punktu procentowego do 1,37% (ceny obligacji i rentowności obligacji zmieniają się w przeciwnym kierunku). Ponadto średnia rentowność obligacji na świecie do terminu wykupu od początku roku wzrosła o 0,18 punktu procentowego do 1,01%.

Jednak, jak pokazuje poniższy wykres, korekta na światowych rynkach obligacji jest rzeczywiście znikoma w długim okresie. Wykres przedstawia średnią rentowność obligacji globalnych do wykupu od 1999 roku. Z wykresu jasno wynika, że ​​długookresowy trend wyraźnie spada. Oznacza to, że ceny obligacji wzrosły bardzo gwałtownie w ostatnich latach, a inwestorzy obligacji odnotowali bardzo duże zyski. Jednak obecna korekta od początku tego roku jest mało widoczna na wykresie.

Moja opinia na temat światowych rynków obligacji jest nieco negatywna, zwłaszcza w odniesieniu do obligacji rządowych krajów relatywnie wolnych od ryzyka, takich jak USA, Niemcy czy nawet Czechy. Na tych rynkach obligacji, ze względu na rosnące oczekiwania inflacyjne i wciąż bardzo luźną politykę fiskalną, spodziewam się spadku cen, a tym samym wzrostu wymaganych rentowności do terminu zapadalności, szczególnie na długim końcu krzywej dochodowości, a więc szczególnie dla dłuższych terminów zapadalności. Krzywe dochodowości powinny stopniowo zwiększać swoje nachylenie. Z drugiej strony, jestem pozytywnie nastawiony do niektórych segmentów obligacji korporacyjnych, szczególnie w segmencie wysokooprocentowanych spekulacyjnych obligacji korporacyjnych o ratingu nieinwestycyjnym, przede wszystkim dla spółek o solidnym bilansie i solidnych przepływach pieniężnych.

 
 
Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›