KOMENTARZ DNIA - Inwestują w obligacje przechodzą teraz bardzo trudne chwile

    • Komentarz dnia

Głównym wskaźnikiem atrakcyjności obligacji jest rentowność do wykupu (yield to maturity - YTM), która wskazuje oczekiwany zwrot z posiadania obligacji, jeśli inwestor utrzyma ją do terminu wykupu.

KOMENTARZ DNIA - Inwestują w obligacje przechodzą teraz bardzo trudne chwile

Według Bloomberga, obecna średnia globalna rentowność obligacji do terminu zapadalności jest na najniższym w historii poziomie 0,86%. Jest to nominalna stopa zwrotu bez inflacji. Jeśli odejmiemy bieżącą globalną stopę inflacji, która wynosi około 2%, od tej rentowności, realna, skorygowana o inflację, średnia rentowność globalnych obligacji do terminu zapadalności byłaby głęboko ujemna.

Obligacje są zatem obecnie najdroższe w historii jako globalna klasa aktywów. W związku z tym nadal uważamy, że obligacje rządowe krajów stosunkowo wolnych od ryzyka nie dają wiele miejsca na solidną aprecjację w średnim okresie przez następne pięć lat.

W ostatnich miesiącach spready kredytowe na obligacjach korporacyjnych również znacznie się zmniejszyły i obecnie kształtują się poniżej swoich długoterminowych średnich, zarówno w przypadku obligacji korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym, jak i obligacji korporacyjnych o ratingu spekulacyjnym (high-yield). Dlatego uważamy, że obligacje korporacyjne jako klasa aktywów nie są obecnie zbyt atrakcyjne.

 
 
Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›