KOMENTARZ DNIA - Globalna wycena akcji Z-Score na nowym historycznym rekordzie

    • Komentarz dnia

Z-Score jest definiowany jako wartość zmiennej minus średnia, a różnica ta jest następnie dzielona przez odchylenie standardowe. W związku z tym Z-Score wskazuje, o ile odchyleń standardowych bieżąca wartość monitorowanej zmiennej jest daleka od średniej.

KOMENTARZ DNIA - Globalna wycena akcji Z-Score na nowym historycznym rekordzie

Poniższy wykres przedstawia globalny wynik Z-Score dla najszerszego światowego indeksu giełdowego MSCI All Country World, jako średni Z-Score dla czterech najczęściej monitorowanych wskaźników wyceny - P/E, P/B, P/S i EV/EBITDA. Obecna wartość Z-Score wynosi 2,8. Cztery monitorowane wskaźniki wyceny kształtują się zatem średnio o 2,8 odchylenia standardowego powyżej długoterminowej średniej historycznej, co jest nowym historycznym maksimum, które również przekracza poprzedni rekord z okresu bańki technologicznej w 2000 roku.

W związku z tym globalne wyceny akcji są obecnie na rekordowym poziomie, a zatem oczekiwana średnia roczna aprecjacja pasywnej strategii globalnego inwestowania w akcje w perspektywie średniookresowej w ciągu najbliższych pięciu lat jest znacznie poniżej średniej. Dlatego kluczowe jest stosowanie aktywnej strategii inwestycyjnej, która polega na kupowaniu głównie niedowartościowanych aktywów oraz unikaniu lub sprzedawaniu przeszacowanych aktywów.

W ramach naszej globalnej alokacji akcji w stosunku do benchmarków mamy bardzo niedoważone akcje amerykańskie, które obecnie uważamy za wyjątkowo zawyżone. Z drugiej strony mamy przeważenie w niektórych regionach rynków wschodzących, zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w wschodzącej Azji, na czele z Chinami i Indiami.

 
 
Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›