KOMENTARZ DNIA - Globalna wartość obligacji z ujemną rentownością gwałtownie spadła od początku roku

    • Komentarz dnia

Atrakcyjność obligacji mierzymy za pomocą stopy zwrotu do wykupu (yield to maturity - YTM), która wskazuje średnią oczekiwaną roczną aprecjację z tytułu posiadania obligacji, jeśli inwestor utrzyma ją do terminu wykupu. Znaczna część, około 20%, obligacji ma obecnie ujemną rentowność do wykupu z perspektywy globalnej. Ujemna rentowność do wykupu oznacza, że ​​jeśli inwestor utrzyma obligację do terminu wykupu, z pewnością poniesie stratę.. Są to zatem najdroższe obligacje czyli o najwyższej cenie rynkowej w historii. Obejmują one głównie obligacje rządowe niektórych kluczowych krajów strefy euro, zwłaszcza Niemiec, a także na przykład japońskie obligacje rządowe.

KOMENTARZ DNIA - Globalna wartość obligacji z ujemną rentownością gwałtownie spadła od początku roku

Wartość obligacji z ujemną rentownością do terminu zapadalności na świecie na koniec ubiegłego roku wyniosła 17,8 bln USD. Biorąc pod uwagę, że światowe rynki obligacji odnotowały stosunkowo silną korektę od początku tego roku, a najszerszy globalny indeks Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond stracił w tym roku 3,7wartość obligacji z ujemną rentownością do terminu zapadalności od początku tego roku została znacząco obniżona do obecnego poziomu 13,2 biliona dolarów. To jednak wciąż porządny pakiet niezwykle drogich dłużnych papierów wartościowych.

Moim zdaniem trzymanie tych obligacji nie ma sensu dla przeciętnego inwestora. Dlatego uważam, że korekta obligacji może trwać w nadchodzącym okresie, a wartość obligacji o ujemnej rentowności do wykupu może dalej spadać. Nasze portfele obligacji są bardzo dobrze przygotowane do tego scenariusza, gdyż ich duracja, czyli główna miara ryzyka stopy procentowej, jest znacznie poniżej średniej w porównaniu do benchmarków. Dlatego też, jeśli wyprzedaż obligacji będzie trwać, nasze portfele inwestycyjne powinny prawie na pewno zachowywać się znacznie lepiej w porównaniu do ich benchmarków.


Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›