KOMENTARZ DNIA - Fed nie będzie mógł sobie pozwolić na znaczne podniesienie stóp procentowych

    • Komentarz dnia

Według danych Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych stosunek zadłużenia rządu federalnego USA do PKB na koniec ubiegłego roku wyniósł 129%. Jak pokazuje dzisiejszy wykres z Kongresowego Biura Budżetowego (Congressional Budget Office - CBO), dług rządu USA ma wzrosnąć do roku 2050 do 200%!

KOMENTARZ DNIA - Fed nie będzie mógł sobie pozwolić na znaczne podniesienie stóp procentowych

Moim zdaniem jest to główny powód, dla którego Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych po prostu nie będzie w stanie pozwolić sobie na znaczne podniesienie stóp procentowych, nawet jeśli inflacja znacznie przekroczy cel Fedu. Posługując się prostą matematyką, dochodzimy na przykład do wniosku, że gdyby Fed podniósł główną stopę funduszy o jeden punkt procentowy i ten ruch w górę podążał za całą krzywą dochodowości amerykańskich obligacji rządowych, roczne koszty odsetek w stosunku do PKB wzrosłyby bardzo znacząco, w przybliżeniu o 1,3% w wartościach bezwzględnych.

Tak więc zadłużenie rządu USA jest w tej chwili tak ogromne, że rząd USA po prostu nie może sobie pozwolić na znacznie wyższą obsługę zadłużenia. I Fed oczywiście doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Jednocześnie mój bazowy scenariusz zakłada, że ​​w najbliższych miesiącach inflacja nie tylko w USA będzie nadal znacząco rosła. Media będą więc gorączkowo spekulować, czy Fed podniesie podstawowe stopy procentowe. Jednak rzeczywistość będzie najprawdopodobniej taka, że ​​w najlepszym przypadku oczekuje się, że stopy procentowe w USA wzrosną maksymalnie o pół punktu procentowego w ciągu najbliższych kilku lat. Więcej z pewnością nie, ponieważ taki wzrost byłby wręcz śmiertelny dla stabilności długu rządu USA.Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›