KOMENTARZ DNIA - Całkowity zwrot z akcji składa się z trzech elementów

    • Komentarz dnia

Całkowity zysk z akcji składa się na ogół z trzech elementów: dynamiki fundamentów korporacji, takich jak zyski, zmiany wycen, jak na przykład P/E i dochód z dywidendy.

KOMENTARZ DNIA - Całkowity zwrot z akcji składa się z trzech elementów

Dochód z dywidendy jest składnikiem bardziej zmiennym i obecnie wynosi około 2% na poziomie najszerszego światowego indeksu akcji, MSCI All Country World. Dynamika podstaw korporacyjnych, takich jak sprzedaż, zyski lub przepływy pieniężne, jest napędzana przede wszystkim przez aktualny stan cyklu gospodarczego. Wraz z rozwojem gospodarki fundamentalne przedsiębiorstwa również mają silną tendencję do wzrostu. I odwrotnie, kiedy gospodarka znajduje się w recesji, fundamenty przedsiębiorstw również mają silną tendencję do spadku.

Najbardziej zmiennym składnikiem zwrotów z akcji jest zmiana wyceny akcji. Obecny poziom wycen akcji odzwierciedla głównie krótkoterminowe nastroje rynkowe, i odpowiednio aktualny poziom awersji inwestorów do ryzyka. Biorąc pod uwagę, że obecne wyceny akcji znajdują się na historycznie najwyższych poziomach, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że w średnim okresie następnych pięciu lat ulegną normalizacji, czyli nastąpi spadek w kierunku długookresowej średniej i odpowiednio równoważnym poziomom.

Ten proces określamy jako powrót do średniej (mean-reversion). Dlatego też dynamika lub zmiana wycen akcji prawdopodobnie wpłynie negatywnie na całkowite zwroty z akcji w nadchodzących latach, a zatem oczekiwana aprecjacja akcji w nadchodzących latach i minimalna oczekiwana średnia roczna (p.a.) jest poniżej średniej.

Można też powiedzieć, że dynamika wycen akcji ma kluczowe znaczenie dla ich zysków w średnim okresie. Natomiast w dłuższej perspektywie kilkunastoletniej jej wpływ na łączne zyski z kapitału jest znikomy, gdyż wzrost wycen akcji w ciągu kilku lat jest równoważony ich późniejszym spadkiem w kolejnych latach.

 
Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›