KOMENTARZ DNIA - Akcje przodują w tym roku, obligacje rozczarowały

    • Komentarz dnia

Rynki akcyjne radzą sobie w tym roku więcej niż dobrze, a najszerszy światowy indeks akcji MSCI All Country World od początku roku odnotował ponadstandardowy wzrost o 9%. Wzrost ten wynika oczywiście z utrzymującego się bezprecedensowego bodźca monetarnego ze strony kluczowych banków centralnych (poluzowanie ilościowe, zakupy aktywów lub drukowanie pieniędzy), ekstremalnego bodźca fiskalnego w USA i, oczywiście, znacznie powyżej przeciętnych oczekiwań globalnego wzrostu gospodarczego w tym roku po gwałtowny spadku produkcji gospodarczej w zeszłym roku.

KOMENTARZ DNIA - Akcje przodują w tym roku, obligacje rozczarowały

Z drugiej strony obligacje nie odniosły w tym roku żadnego sukcesu, a najszerszy światowy indeks obligacji, Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond, stracił na wartości bardzo wyraźne 3% od początku roku. Spadek cen rynkowych obligacji i odpowiednio wzrost wymaganej rentowności obligacji do terminu zapadalności są oczywiście związane z bardzo silną presją inflacyjną, którą obecnie obserwujemy w gospodarce światowej. Choć oczywiście należy dodać, że przedstawiciele Fed i EBC uważają to napięcie inflacyjne tylko za „przejściowe” (transistory).
 
 
Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›