KOMENTARZ DNIA - Akcje może nie są takie drogie

    • Komentarz dnia

Według klasycznych wskaźników wyceny, takich jak P/E, światowe rynki akcyjne są wyjątkowo zawyżone. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę masowy wzrost globalnej podaży pieniądza w wyniku bezprecedensowego luzowania ilościowego kluczowych banków centralnych, wycena światowych giełd może nie wyglądać na tak kosztowną.

KOMENTARZ DNIA - Akcje może nie są takie drogie

Na wykresie widzimy rozwój wyceny globalnej giełdy monetarnej, którą definiujemy jako stosunek kapitalizacji globalnej giełdy do globalnej podaży pieniądza. Obecna wartość tego wskaźnika wyceny na poziomie 109% tylko nieznacznie przewyższa poziom wieloletniej średniej na poziomie 107%. Dlatego jeśli weźmiemy pod uwagę rozwój globalnych wskaźników monetarnych, światowe rynki akcyjne wydają się w tej chwili wyceniane sprawiedliwie.
 
 
Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›