KOMENTARZ DNIA - Akcje gigantycznych firm technologicznych nadal mocno tracą w marcu

    • Komentarz dnia

Akcje gigantycznych firm technologicznych zrzeszonych w indeksie NYSE FANG + nadal mocno tracą w marcu. Indeks NYSE FANG + traci w marcu bardzo wyraźne 7,2%, podczas gdy najszerszy światowy indeks giełdowy MSCI All Country World odnotowuje wzrost o 2,5%.

KOMENTARZ DNIA - Akcje gigantycznych firm technologicznych nadal mocno tracą w marcu

Akcje gigantycznych firm technologicznych tracą na wartości głównie z powodu rotacji z tytułów  wzrostowych (growth) do tytułów wartościowych (value). Globalny indeks akcji wzrostowych MSCI All Country World Growth do tej pory traci na wartości 0,5% w marcu, podczas gdy światowy indeks akcji wartościowych MSCI All Country World Value wykazuje ponadstandardowy wzrost o 5,3%.

Akcje wzrostowe prawdopodobnie spadły z powodu gwałtownego wzrostu rentowności obligacji do terminu zapadalności. Rentowność 10-letnich obligacji rządowych USA wzrosła w marcu o bardzo istotne 0,23 punktu procentowego do 1,64%. A mając na uwadze, że zyski i przepływy pieniężne rozwijających się firm są stosunkowo odległe w przyszłości, w ramach oszacowania fundamentalnych wartości wewnętrznych tych udziałów z wykorzystaniem modeli zdyskontowanych środków pieniężnych (DCF), wzrost stóp procentowych wolnych od ryzyka czyli odpowiednio stopy dyskontowe przejawiały się znacznie bardziej niż w wartościach udziałów firm z branż tradycyjnych, których zyski i przepływy pieniężne lokują się relatywnie bliżej teraźniejszości.

Uważam, że akcje gigantycznych firm technologicznych powinny nadal spadać, przede wszystkim ze względu na wycenę. Trailing P/E indeksu NYSE FANG+ wynosi obecnie 51 a trailing EV/EBITDA 32. Moim zdaniem są to naprawdę skrajnie przekroczone wartości, które w żadnym wypadku nie są do utrzymania w perspektywie średnioterminowej.
 
 
Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›