KOMENTARZ DNIA – Obligacje, jako globalna klasa aktywów, są najdroższe w historii

    • Komentarz dnia

Atrakcyjność obligacji oceniamy na podstawie rentowności do wykupu (yield to maturity - YTM), która wskazuje średnią oczekiwaną roczną stopę zwrotu, jeśli inwestor będzie trzymał obligację do terminu wykupu. Z tego punktu widzenia obligacje jako światowa klasa aktywów są najdroższe w historii, ponieważ według Bloomberga średni dochód z obligacji do wykupu jest obecnie zbliżony do historycznego minimum 0,89%.

KOMENTARZ DNIA – Obligacje, jako globalna klasa aktywów, są najdroższe w historii

Taka sytuacja na światowych rynkach obligacji to nic innego jak wynik bezprecedensowego luzowania ilościowego kluczowych banków centralnych, które kupują obligacje na rynku wtórnym dosłownie na masową skalę. Ponadto należ dodać, że bilanse wszystkich banków centralnych wzrosły w zeszłym roku o rekordowe 9,2 bln USD, czyli trzykrotnie więcej niż poprzedni rekord, który wyniósł 3,1 bln USD podczas kryzysu z 2009 r.

Ponadto tylko 10% wszystkich obligacji znajdujących się w obrocie na światowych rynkach finansowych ma wyższą rentowność niż 3%. To jest naprawdę bezprecedensowa sytuacja. Co więcej, średnia globalna realna rentowność obligacji skorygowana o inflację jest głęboko ujemna i wynosi obecnie -1,2%. Oznacza to ,że rzeczywista siła nabywcza oszczędności inwestorów maleje z czasem. Zmiana sytuacji nie nastąpi szybko, ponieważ kluczowe banki centralne niedawno dały jasno do zrozumienia, że ​​w nadchodzących latach będą kontynuować bardzo luźną politykę pieniężną.
 
 
Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›