KOMENTARZ DNIA – Akcje amerykańskie są wyjątkowo drogie

    • Komentarz dnia

Od dłuższego czasu uważałem, że akcje amerykańskie są wyjątkowo zawyżone. Świadczy o tym również dzisiejszy wykres amerykańskiej firmy maklerskiej Charles Schwab. Wykres przedstawia udział akcji w głównym amerykańskim indeksie giełdowym S&P 500, które posiadają wskaźnik wyceny forward P/E - udział ceny akcji w oczekiwanym rocznym zysku netto na akcję w ciągu najbliższych 12 miesięcy - powyżej 20. Wskaźnik ten jest obecnie najwyższy w historii. Wynosi on około 47%, czyli znacznie więcej niż podczas bańki technologicznej na przełomie tysiącleci.

KOMENTARZ DNIA – Akcje amerykańskie są wyjątkowo drogie

Dlatego głównie z uwagi na wyceny uważam, że akcje amerykańskie są wyjątkowo zawyżone. Ponadto mój wewnętrzny własny model wyceny wskazuje, że średnie roczne oczekiwane stopy zwrotu z akcji w USA w średnim okresie przez następne pięć lat są nawet nieznacznie ujemne! W rezultacie akcje amerykańskie w naszej globalnej alokacji akcji są poważnie niedoważone względem benchmarków czy indeksów referencyjnych.
 
 
Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›