Jaki wpływ mają stopy procentowe na obligacje?

  Na cenę obligacji i ich potencjalną rentowność wpływa wiele zmiennych. Jeśli wiemy, jak działają te instrumenty, możemy wykorzystać na naszą korzyść rozwój sytuacji gospodarczej, a nawet politycznej. Głównymi aspektami wpływającymi na cenę i nasz przyszły zysk są: aktualny poziom stóp procentowych, termin zapadalności obligacji, stopa kuponu obligacji, wartość nominalna obligacji czy rating emitenta.

  Jaki wpływ mają stopy procentowe na obligacje?

  Ważnym czynnikiem dla nas jest to, że cena obligacji spada wraz ze wzrostem stóp procentowych. I odwrotnie, w miarę spadku stóp procentowych wartość przyszłego dochodu z obligacji będzie wyższa, więc wartość wewnętrzna, a więc i cena rynkowa obligacji wzrośnie. Dla nas kluczowym parametrem obligacji jest rentowność do wykupu (YTM - yield to maturity), która stanowi całkowity zwrot, jaki otrzymujemy po uwzględnieniu ceny zakupu. Kolejnym ważnym czynnikiem jest czas do wykupu, gdzie zmiana stóp procentowych będzie miała znacznie większy wpływ na zmianę rentowności dla obligacji o dłuższym terminie wykupu niż dla obligacji o krótszym terminie wykupu. Jednak wyższe ryzyko wiąże się również z wyższą rentownością, więc jeśli inwestor spodziewa się spadku stóp procentowych, to obligacje o dłuższym terminie wykupu zarobią więcej niż obligacje o krótszym terminie wykupu, jeśli stopy procentowe spadną.

  Jak w Conseq reagujemy na obecną sytuację?

  Biorąc pod uwagę obecną sytuację wyższych stóp procentowych, mamy okres, w którym nawet krótkoterminowe i bardzo mało ryzykowne instrumenty rynku pieniężnego wychodzą na pierwszy plan i stają się lukratywne dla inwestorów. Dziś podstawowa stopa procentowa Czeskiego Banku Narodowego (CNB) wynosi 7% (dwutygodniowa stopa repo). Sytuację tę wykorzystujemy z naszymi inwestorami w funduszu Conseq depozitní+ oraz jego detalicznym wariancie Conseq Repofond, który przeznaczony jest dla osób inwestujących poniżej 1 mln CZK. Te dwa fundusze kopiują kształtowanie się stóp procentowych w Czechach ustalanych przez CNB, więc są to inwestycje krótkoterminowe w horyzoncie miesięcy lub zaledwie kilku lat. W przypadku dłuższego, kilkuletniego horyzontu inwestycyjnego wierzymy w czeskie obligacje rządowe, które mogą być odpowiednią alternatywą. W naszym funduszu Conseq Invest Dluhopisový czekamy na kolejne zmiany na rynku i gdy pojawi się okazja do zakupu obligacji z najlepszą rentownością na najdłuższy możliwy okres, wydłużymy średni czas do zapadalności, czyli duration, zapewniając tym samym najwyższy zysk dla naszych inwestorów. W ciągu najbliższych lat spodziewamy się spadku stóp procentowych, a tym samym wzrostu wartości naszego funduszu. Obecnie stopa zwrotu z inwestycji w fundusz Conseq Invest Dluhopisový wynosi 7%, dlatego można przypuszczać, że w najbliższym czasie może on przewyższyć znacznie bardziej ryzykowne aktywa.


  Tomáš Divín
  Relationship Manager

  Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›