Gwałtowny spadek technolgicznych tytułów

    W czasie pandemii transformacja technologiczna znacznie przyspieszyła, a wielu inwestorów doprowadziło akcje spółek technologicznych do ekstremalnych wycen, a tym samym realnie przyspieszyło postęp technologiczny i ogólne postrzeganie nowych trendów.

    W 2021 roku stało się jasne, że presja inflacyjna mocno uderzy w gospodarkę i prędzej czy później banki centralne będą musiały zakończyć luzowanie ilościowe i zacząć podnosić stopy procentowe, aby powstrzymać dalszy wzrost inflacji.


     

    Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›