Groźba kryzysu bankowego w USA spowodowała spadek akcji

    • Tydzień na rynkach finansowych

We wtorek prezes Fed Jerome Powell wygłosił bardzo jastrzębie przemówienie w amerykańskim Senacie, wyraźnie wskazując, że amerykański bank centralny będzie kontynuował walkę z wciąż silnie podwyższoną inflacją poprzez dalsze podnoszenie podstawowych stóp procentowych, jednak w drugiej połowie tygodnia sytuacja przybrała dramatyczny obrót. Upadłość dwóch dużych amerykańskich banków - Silicon Valley Bank i Signature Bank - mogła potencjalnie wywołać poważny kryzys finansowy. Fed, wraz z amerykańskim Ministerstwem Skarbu i innymi regulatorami, ogłosił jednak utworzenie programu wsparcia płynności banków - Bank Term Funding Program (BTFP) - który powinien wzmocnić zaufanie do amerykańskiego systemu bankowego i pomóc zapobiec masowemu biegowi na amerykańskie instytucje finansowe.

Groźba kryzysu bankowego w USA spowodowała spadek akcji

W efekcie akcje doświadczyły największego spadku w ostatnim tygodniu. MSCI All Country World, najszerszy globalny indeks giełdowy, stracił 3,6 %. Główny amerykański indeks giełdowy, S&P 500, odpisał 4,5 %. Z drugiej strony dobrze radziły sobie obligacje, gdzie wielu inwestorów przesuwało swój kapitał w środowisku silnie zwiększonej awersji do ryzyka. Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond, najszerszy indeks obligacji globalnych, zyskał 1,3 %, a średnia globalna rentowność do wykupu obliczana przez agencję Bloomberg spadła o 16 punktów bazowych do 3,73 %. W środowisku silnie podwyższonej awersji do ryzyka, surowce osiągały gorsze wyniki, a indeks Bloomberg Commodity spadł o 3,5 %.

Wydaje się, że w obecnie podczas wczesnego poniedziałkowego obrotu na rynkach finansowych największy stres może być już za nami. Europejski indeks giełdowy STOXX Europe 600 traci obecnie około 2 %, ale w USA sprawy wyglądają już nieco lepiej - kontrakty terminowe na amerykański indeks giełdowy S&P 500 nieznacznie zyskują około pół procenta.


Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›