Gospodarki wschodzące będą rosły znacznie szybciej niż gospodarki rozwinięte

    • Tydzień na rynkach finansowych

We wtorek Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała nową prognozę dla światowej gospodarki. Według OECD, globalny PKB wzrośnie w tym roku o 3,0 %, a w przyszłym roku powinien nieznacznie spowolnić do 2,7 %. Jednocześnie Azja wschodząca, na czele z Indiami, Chinami i Indonezją, pozostanie głównym i wyraźnym motorem globalnego wzrostu gospodarczego. Jednocześnie gospodarki wschodzące (emerging economies) jako całość będą rosły znacznie szybciej niż gospodarki rozwinięte (advanced economies). Zgodnie z prognozą OECD, grupa 20 najważniejszych gospodarek wschodzących wzrośnie w tym roku łącznie o 4,5 %, natomiast grupa 20 najważniejszych gospodarek rozwiniętych doda w tym roku łącznie tylko 1,5 %. Aktualnie najbardziej dotkniętym kryzysem krajem rozwiniętym są Niemcy, których gospodarka ma w tym roku wpaść w recesję, a PKB ma spaść o 0,2 %. Ponadto, słabo radzi sobie także Wielka Brytania, której gospodarka ma w tym roku wzrosnąć o zaledwie 0,3 %.

Gospodarki wschodzące będą rosły znacznie szybciej niż gospodarki rozwinięte Rentowności obligacji do terminu zapadalności rosły ostatnio dość mocno, a ceny na rynku obligacji spadały w lustrzanym odbiciu. W rezultacie średnia globalna rentowność obligacji do terminu zapadalności, obliczana przez agencję Bloomberg, prawdopodobnie na dobre przekroczyła bardzo silny 4-procentowy poziom oporu, osiągając w piątek nowe 15-letnie maksimum wynoszące 4,14 %.

Poniższa tabela i wykres pokazują, że średnia globalna rentowność obligacji do terminu zapadalności wzrosła już w tym roku o 41 punktów bazowych, czyli 0,41 punktu procentowego. W tym samym czasie na najważniejszych rynkach obligacji w Stanach Zjednoczonych i Niemczech rentowności obligacji wzrosły zarówno na krótkim, jak i długim końcu krzywej dochodowości. Czeski rynek obligacji jest pod tym względem wyjątkiem, ponieważ czeska 10-letnia rentowność do terminu zapadalności spadła o 37 punktów bazowych.


Jeśli chodzi o sytuację na rynkach finansowych w ubiegłym tygodniu, żadna z głównych klas aktywów inwestycyjnych nie osiągnęła dobrych wyników. Najszerszy globalny indeks akcji MSCI All Country World spadł o 2,7 %, indeks Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond o 0,5 %, a indeks Bloomberg Global Commodity o 1,1 %.

Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.
 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›