Globalny indeks akcji osiąga nowe historyczne maksimum

    • Tydzień na rynkach finansowych

Najszerszy globalny indeks akcji MSCI All Country World przekroczył w ubiegłym tygodniu swój poprzedni rekord z 16 listopada 2021 r. Globalne rynki akcji zyskały zatem ponadprzeciętne 21% od minimum z 27 października 2023 r. Ten wzrost akcji był napędzany głównie przez nieznacznie poprawiające się dane makroekonomiczne z globalnej gospodarki, być może z wyjątkiem Europy, oraz kontynuację globalnego procesu dezinflacji, chociaż na przykład w Stanach Zjednoczonych inflacja w tym roku wydaje się być nieco bardziej trwała, niż inwestorzy sądzili jeszcze około sześć miesięcy temu.

Globalny indeks akcji osiąga nowe historyczne maksimum W ramach naszej globalnej alokacji akcji uważamy, że akcje spółek o małej kapitalizacji są obecnie stosunkowo atrakcyjne. Pierwszym powodem jest znaczący potencjał do nadrabiania strat od początku bieżącego roku. Wynika to z faktu, że globalny indeks akcji o dużej kapitalizacji odnotował ponadprzeciętną aprecjację na poziomie 6,1 % od początku roku, natomiast globalny indeks akcji o małej kapitalizacji odnotował wzrost o zaledwie 1,1 %.

Drugim powodem są atrakcyjne wyceny. Średni wskaźnik P/E dla spółek o małej kapitalizacji wynosi obecnie 18,8x, zaś średni wskaźnik P/E dla spółek o dużej kapitalizacji wynosi 20,1x. Tym samym małe spółki są obecnie tańsze średnio o 6 %. Co więcej, obecny wskaźnik P/E dla spółek o małej kapitalizacji jest o 24 % niższy od 10-letniej mediany (24,8x), z kolei obecny wskaźnik P/E dla spółek o dużej kapitalizacji jest o 17 % wyższy od 10-letniej mediany (17,2x).

Wreszcie, trzecim powodem jest znacznie bardziej atrakcyjny profil oczekiwanego wzrostu zysków na akcję (EPS) przedsiębiorstw w ciągu najbliższych 12 miesięcy. O ile od spółek o małej kapitalizacji oczekuje się obecnie wzrostu rentowności średnio o 23 %, o tyle od spółek o dużej kapitalizacji oczekuje się wzrostu rentowności średnio o zaledwie 5 %.
Instytut Finansów Międzynarodowych (Institute of International Finance - IIF) opublikował swoje regularne kwartalne statystyki dotyczące całkowitego globalnego zadłużenia na koniec 2023 r. Całkowite globalne zadłużenie osiągnęło nowy rekordowy poziom 313 bilionów dolarów. Jako odsetek globalnego nominalnego PKB nastąpił dalszy niewielki spadek do 330%. Na wykresie wyraźnie widać, że niezwykle wysoka inflacja w ciągu ostatnich trzech lat bardzo znacząco pomogła obniżyć wskaźnik globalnego zadłużenia z jego szczytowego poziomu 360% w 2021 r., przy czym bardzo znaczący skumulowany wzrost inflacji przyczynił się do wzrostu globalnego nominalnego PKB, a tym samym do wzrostu mianownika wskaźnika globalnego zadłużenia. Jednocześnie uważam, że rekordowe globalne zadłużenie w ciągu najbliższych kilku lat stanowi kluczowe ryzyko inwestycyjne.

Jeśli chodzi o zmiany w zadłużeniu rządów krajów G7 od 2010 r., obraz jest dość jasny. Z wyjątkiem Niemiec, wszystkie rządy są obecnie znacznie bardziej zadłużone niż 13 lat temu. Dla przykładu, zadłużenie rządu federalnego USA wzrosło z 95% do 123% PKB, a zdecydowanym rekordzistą jest rząd Japonii, którego zadłużenie wzrosło z 206% do ledwo wiarygodnych 255% PKB.

W piątek opublikowany został kluczowy wskaźnik kondycji czeskiego sektora przemysłowego, indeks PMI za miesiąc luty. Indeks wzrósł do 44,3 punktów z 43,0 punktów w styczniu, ale nadal znajdował się bardzo daleko poniżej kluczowego progu 50 punktów, który oddziela ekspansję od kurczenia się. Czeski sektor przemysłowy kontynuował zatem spadek w lutym, a sytuacja popytowa w kraju i za granicą pozostała bardzo słaba. Czescy przedsiębiorcy nadal redukowali liczbę pracowników, przy jednoczesnym spadku zarówno liczby nowych zamówień, jak i liczby niezrealizowanych zamówień (order backlog).

Jeśli chodzi o wydarzenia na rynkach finansowych w ubiegłym tygodniu, zarówno akcje, jak i obligacje radziły sobie dobrze. Najszerszy globalny indeks akcji, MSCI All Country World, zyskał 0,8 %, a najszerszy globalny indeks obligacji, Bloomberg Global-Aggregate, zyskał 0,3 %.


Co nas czeka w tym tygodniu?

  • We wtorek Czeski Urząd Statystyczny opublikuje statystyki dotyczące płac nominalnych i realnych za IV kwartał 2023 r.
  • W czwartek odbędzie się posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, przy czym konsensus analityczny Bloomberga nie przewiduje zmian w ustawieniach podstawowych stóp procentowych.
  • W piątek Czeski Urząd Statystyczny opublikuje dane o bilansie handlowym za styczeń i stopie bezrobocia za luty.
  • W piątek Stany Zjednoczone opublikują dane o nowych miejscach pracy utworzonych w lutym (nonfarm payrolls).

Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›