Fed i EBC dalej zacieśniają politykę pieniężną

    • Tydzień na rynkach finansowych

Dane o czeskiej inflacji za listopad zostały opublikowane w miniony poniedziałek i znacznie przebiły konsensus rynkowy na plus. Roczna stopa inflacji wzrosła z 15,1 % w październiku do 16,2 % w listopadzie, podczas gdy konsensus rynkowy oczekiwał 15,8 %.

Fed i EBC dalej zacieśniają politykę pieniężną

Wzrost cen konsumpcyjnych w Czechach wynikał głównie ze wzrostu cen energii (+32,0 % rok do roku) i cen żywności (+26,1 % rok do roku). Ogółem widać więc, że powrót do celu inflacyjnego Narodowego Banku Czech na poziomie 2% będzie bardzo długi i zostanie osiągnięty najwcześniej dopiero w 2024 roku.

We wtorek ukazały się dane o inflacji w USA za listopad, które w przeciwieństwie do czeskiej inflacji zaskoczyły pozytywnie. Roczna stopa inflacji w USA spadła z 7,7 % w październiku do 7,1 % w listopadzie, podczas gdy konsensus rynkowy oczekiwał 7,3 %. Tak więc, w chwili obecnej inflacja w USA wydaje się być poza swoim wyimaginowanym szczytem.
W środę odbyło się posiedzenie amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Zgodnie z konsensusem rynkowym, amerykańskie władze monetarne podniosły kluczową stopę fed funds o pół punktu procentowego. W efekcie docelowy przedział tej stopy został podniesiony z 3,75%-4% do 4,25%-4,5%. Fed zasygnalizował również, że w przyszłym roku będzie nadal podnosił stopy procentowe. W tym momencie Fed oczekuje obecnie, że docelowy przedział dla fed funds rate wyniesie 5%-5,25% na koniec przyszłego roku. Tym samym na przyszły rok oczekuje się w tym momencie kolejnej podwyżki stopy bazowej o 0,75 punktu procentowego. Tymczasem nowa prognoza makroekonomiczna na przyszły rok dość istotnie pogorszyła perspektywy dla amerykańskiej gospodarki. Wzrost PKB w 2023 roku ma wynieść zaledwie 0,5 %, stopa bezrobocia ma wzrosnąć z obecnych 3,7 % do 4,6 %, a średnia stopa inflacji ma wynieść 3,5 %.

W czwartek odbyło się posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, a ton był dość mocno jastrzębi.
EBC zarówno podniósł podstawową stopę depozytową o pół punktu procentowego z 1,5% do 2%, jak również wyraźnie zasygnalizował, że w przyszłym roku będzie nadal podnosił stopy procentowe. Kolejna podwyżka stóp o pół punktu procentowego na najbliższym lutowym posiedzeniu jest więc bardzo prawdopodobna. Ponadto EBC zapowiedział, że od marca zacznie stopniowo zmniejszać wielkość swojego bilansu. Czyli podobnie jak amerykański Fed zacznie przeprowadzać tzw. zacieśnienie ilościowe (quantitative tightening – QT).

Jeśli chodzi o wydarzenia na rynkach finansowych, to kontynuacja podwyżek stóp procentowych przez Fed i EBC spowodowała spadek rynków akcji.
W efekcie MSCI All Country World, najszerszy globalny indeks akcji, osłabił się w ubiegłym tygodniu o 2,1 %. Rynki obligacji były stosunkowo spokojne, gdyż najszerszy indeks obligacji globalnych, Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond, osłabił się nieznacznie o 0,1 %.

Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›