Eurostat publikuje dane dotyczące zadłużenia publicznego

    • Tydzień na rynkach finansowych

Europejski urząd statystyczny Eurostat opublikował w miniony poniedziałek dane dotyczące zadłużenia publicznego na koniec trzeciego kwartału ubiegłego roku. Kluczowy wskaźnik zadłużenia publicznego, czyli stosunek długu publicznego do nominalnego PKB, wyniósł średnio 83% dla całej Unii Europejskiej i 90% dla strefy euro. Pod tym względem wskaźnik zadłużenia czeskiego rządu na poziomie 45 % wygląda stosunkowo korzystnie. Z drugiej strony, najbardziej zadłużonymi krajami są Grecja i Włochy - odpowiednio 166 % i 141 %.

Eurostat publikuje dane dotyczące zadłużenia publicznego

W ramach naszej globalnej alokacji akcji, aktualnie zdecydowanie preferujemy chińskie akcje oparte na indeksie MSCI China, a takie podejście do inwestycji jest poparte czterema kluczowymi czynnikami:

  1. Bardzo atrakcyjna wycena - uważamy, że chińskie akcje są obecnie mocno niedowartościowane. Wartość kluczowego wskaźnika wyceny P/E wynosi obecnie zaledwie 10,8x, czyli jest o 17 % niższa od 10-letniej średniej na poziomie 13,1x i nawet o 45 % niższa od wskaźnika P/E dla najszerszego globalnego indeksu akcji, MSCI All Country World (19,8x).

  2. Zdecydowanie ponadprzeciętny oczekiwany wzrost zysków przedsiębiorstw - oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) chińskich korporacji notowanych na giełdzie wzrośnie o 13 % w ciągu najbliższych 12 miesięcy, zgodnie z obecnymi konsensusami analityków, co jest wynikiem znacznie wyższym od światowego indeksu z oczekiwanym wzrostem zysków przedsiębiorstw na poziomie 4 %.

  3. Ponadprzeciętna dywidenda - bieżąca stopa dywidendy indeksu MSCI China Equity Index wynosi 2,9 %, czyli niemal o połowę więcej niż w przypadku globalnego indeksu, którego stopa dywidendy wynosi 2,1 %.

  4. Chińskie akcje są obecnie skrajnie przecenione - chiński indeks giełdowy spadł o 31 % w ciągu ostatniego roku i o 55 % w ciągu trzech lat. Co więcej, ważny wskaźnik analizy technicznej RSI (Relative Strength Index) znajduje się obecnie na bardzo niskim poziomie 46 punktów, co wskazuje na ogromne wyprzedanie rynku.

 
Z drugiej strony, uważamy, że amerykańskie akcje technologiczne w ramach indeksu NASDAQ są bardzo mocno przewartościowane:

  1. Skrajnie zawyżone wyceny - wartość kluczowego wskaźnika wyceny P/E wynosi obecnie 40,7x, 9 % powyżej 10-letniej średniej na poziomie 37,5x i aż 106% powyżej wskaźnika P/E najszerszego globalnego indeksu akcji, MSCI All Country World (19,8x).

  2. Relatywnie słabsza oczekiwana dynamika zysków korporacyjnych w porównaniu do szybko rozwijających się spółek technologicznych - Zysk na akcję (EPS) amerykańskich spółek technologicznych ma wzrosnąć o 15 % w ciągu najbliższych 12 miesięcy, zgodnie z obecnymi szacunkami analityków, co jest raczej poniżej średniej dla tych historycznie bardzo szybko rozwijających się spółek, biorąc pod uwagę, że na przykład średnia roczna stopa wzrostu zysków w ciągu ostatnich trzech lat była znacznie wyższa i wynosiła 37 %.

  3. Stopa dywidendy znacznie poniżej średniej - obecna stopa dywidendy amerykańskiego indeksu technologicznego NASDAQ wynosi zaledwie 0,8 %, czyli mniej o połowę mniej niż w przypadku globalnego indeksu ze stopą dywidendy na poziomie 2,1 %.

  4. Amerykańskie akcje spółek technologicznych są skrajnie przewartościowane - amerykański indeks technologiczny NASDAQ wzrósł o 33 % w ciągu ostatniego roku i o 120 % w ciągu pięciu lat. Ponadto ważny wskaźnik analizy technicznej RSI (Relative Strength Index) znajduje się obecnie na niezwykle wysokim poziomie 70 punktów, co wskazuje na ogromne przeciążenie rynku.


Jeśli chodzi o wydarzenia na rynkach finansowych w ubiegłym tygodniu, akcje radziły sobie bardzo dobrze, a najszerszy globalny indeks akcji, MSCI All Country World, zyskał 1,3 %. Najlepiej radziły sobie akcje chińskie, a indeks MSCI China odnotował ponadprzeciętny wzrost o 3,4 %. Jeśli chodzi o obligacje, najszerszy globalny indeks obligacji, Bloomberg Global-Aggregate, zyskał marginalnie 0,1 %.Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›