Dynamika podaży pieniądza w Czechach nie sprzyja szybkiemu spadkowi inflacji do poziomu 2 %.

    • Tydzień na rynkach finansowych

Chociaż roczna dynamika podaży pieniądza w Stanach Zjednoczonych i strefie euro już gwałtownie spada, w Czechach wykazuje ona tendencję do przyspieszania. W sierpniu roczna dynamika podaży pieniądza M2 w Czechach wyniosła +7 %, a podaży pieniądza M3 nawet +9 %. Na wykresie wyraźnie widać jednak, że dynamika ta przyspieszyła mniej więcej od połowy ubiegłego roku z poziomu około +5 %. Nic więc dziwnego, że stopa inflacji w czeskiej gospodarce nadal utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, który według najnowszych lipcowych danych wynosi 8,8 %. Sytuacja ta jest najprawdopodobniej związana z wciąż bezprecedensowo dużym deficytem czeskiego budżetu państwa. Ogromne ilości nowych pieniędzy napływają do czeskiej gospodarki poprzez emisję nowych obligacji rządowych. To z kolei oznacza, że powrót stopy inflacji do celu CNB na poziomie 2 % w pierwszej połowie przyszłego roku jest mało prawdopodobny.

Dynamika podaży pieniądza w Czechach nie sprzyja szybkiemu spadkowi inflacji do poziomu 2 %. Ceny nieruchomości komercyjnych w Stanach Zjednoczonych spadły już o 16 % w stosunku do szczytowego poziomu z marca ubiegłego roku, a ceny powierzchni biurowych spadły o 31 %.

W Europie, według najnowszych danych, indeks cen nieruchomości komercyjnych spadł w kwietniu o 21 % rok do roku. Naiwnością byłoby zatem sądzić, że czeski rynek nieruchomości komercyjnych będzie całkowicie odporny na niekorzystne zmiany po obu stronach Atlantyku.

Źródło: Statista

Jeśli chodzi o wydarzenia na rynkach finansowych w ubiegłym tygodniu, wszystkie główne klasy aktywów inwestycyjnych radziły sobie dość dobrze. Najszerszy globalny indeks akcji MSCI All Country World zyskał 2,5 %, indeks Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond zyskał 0,6 %, a światowy indeks surowców Bloomberg Commodity zyskał 1,2 %.

Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.
 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›