Dlaczego ważne jest, aby przede wszystkim inwestować?

    • Komentarz dnia

Dlaczego ważne jest, aby inwestować w pierwszej kolejności? Moim zdaniem kluczowym powodem jest ciągły wzrost cen konsumpcyjnych w gospodarce lub inflacja, która ponadto kumuluje się w czasie.

Dlaczego ważne jest, aby przede wszystkim inwestować?

Jak pokazuje poniższy wykres, za zakupy, za które zapłaciłeś w 1999 roku 100 złotych, w zeszłym roku musiałeś zapłacić 210, co odpowiada skumulowanej inflacji w ciągu ostatnich 23 lat na poziomie 110 %!

Ceny konsumpcyjne w gospodarce zatem stale rosną lub innymi słowy, pieniądz stale traci swoją realną wartość lub realną siłę nabywczą w czasie. Jak pokazuje poniższy wykres, realna wartość jednej złotówki w 2022 r. odpowiadała zaledwie 48 groszom realnej wartości jednej złotówki w 1999 r. Innymi słowy, polska waluta w ciągu ostatnich 23 lat straciła 52 % swojej realnej siły nabywczej!
Dlatego też pozostawienie większości swoich oszczędności na zwykłym rachunku bieżącym w banku lub w domu „pod poduszką”, jest najgorszą decyzją inwestycyjną, jaką można podjąć. Dużo lepszą decyzją jest pozwolić, aby oszczędności Twojej rodziny zyskiwały na wartości dzięki takim instrumentom inwestycyjnym, które odpowiadają Twojemu horyzontowi inwestycyjnemu i profilowi ryzyka. Tylko w ten sposób będziecie mieli szansę pokonć inflację w długim okresie i uchronić się przed erozją realnej wartości Twoich oszczędności. Co więcej, jeśli naprawdę skutecznie inwestujesz, może to również w dłuższej perspektywie przynieść średnio co roku pewien procent powyżej inflacji, a tym samym osiągnąć dodatni realny wzrost wartości skorygowany o inflację.

Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›