Czy rynki akcji zasługują już na korektę?

    • Komentarz dnia

Rynki akcji osiągnęły swoje minimum 12 października ubiegłego roku, według najszerszego globalnego indeksu akcji MSCI All Country World. Od tego momentu akcje zyskały bardzo dużo, bo aż 18 %, a od początku tego roku wzrosły o 7 %.

Czy rynki akcji zasługują już na korektę?

Czy ten silny rajd akcji ma szansę utrzymać się w kolejnym okresie? Uważamy, że w tym momencie należy zachować ostrożność i nie zdziwilibyśmy się, gdyby w najbliższych tygodniach rynki akcji oddały przynajmniej część wcześniejszych zysków. Globalne wyceny akcji wzrosły do stosunkowo wysokiego poziomu od 12 października. Ilustruje to na poniższym wykresie Globalny Wskaźnik Wyceny Warrena Buffetta, który definiowany jest jako stosunek kapitalizacji światowego rynku akcji do światowego PKB.

Przy minimum z dnia 12 października wartość tego wskaźnika wyniosła 93 %, co tylko stosunkowo nieznacznie przewyższało średnią wieloletnią wynoszącą 88%. Od tego czasu jednak wartość tego wskaźnika wzrosła do obecnego poziomu 107 %, który nieznacznie przekracza wartość krytyczną długoterminowej średniej plus jedno odchylenie standardowe na poziomie 106 %.

W związku z tym światowe rynki akcji jako całość wydają się obecnie nieco przewartościowane. Tymczasem od 2004 roku, kiedy dysponujemy danymi dla tego wskaźnika wyceny, jego wartość tylko dwukrotnie przekroczyła poziom średniej długoterminowej powiększonej o jedno odchylenie standardowe, a mianowicie przed światowym kryzysem finansowym w 2007 roku oraz w trakcie pandemii w 2021 roku. Dlatego też uważamy, że w tym momencie przynajmniej częściowa korekta wcześniejszych zysków z akcji byłaby rzeczywiście uzasadniona, a wskaźnik wyceny Buffetta powróciłby do względnie neutralnego zakresu, bliższego swojej długoterminowej średniej na poziomie 88 %.

Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›