Czy Fed będzie zmuszony podnieść podstawowe stopy procentowe?

    • Tydzień na rynkach finansowych

Kluczowym wydarzeniem ubiegłego tygodnia była środowa publikacja danych o marcowej inflacji w Stanach Zjednoczonych. Presja cenowa nieprzyjemnie zaskoczyła w górę, a inflacja bazowa zbliża się obecnie do 5 %. W związku z tym uważam, że Fed nie będzie w stanie obniżyć podstawowych stóp procentowych przed końcem tego roku. Co więcej, w ostatnich dniach pojawiły się nawet spekulacje, e kolejnym ruchem amerykańskiego banku centralnego może być nawet podniesienie podstawowych stóp procentowych.

Czy Fed będzie zmuszony podnieść podstawowe stopy procentowe? Światowe dane makroekonomiczne generalnie pozytywnie zaskakują od początku roku, a tempo pozytywnych niespodzianek przyspiesza. Dynamika wzrostu globalnego PKB prawdopodobnie przyspieszy zatem jeszcze bardziej w nadchodzących miesiącach, co powinno wspierać presję inflacyjną w górę.

Zgodnie z cyklicznie korygowanym wskaźnikiem wyceny P/E Roberta Shillera merykańskie akcje są obecnie wyceniane perfekcyjnie. W rzeczywistości wskaźnik CAPE wynosi obecnie 34,4x, co oznacza, że akcje amerykańskie są obecnie notowane średnio na poziomie ponad 34-krotności 10-letniej średniej zysków skorygowanych o inflację. Wartość ta jest również o 2,5 odchylenia standardowego wyższa od długoterminowej mediany, a ponadto odpowiada 97 percentylowi w szeregu czasowym od 1881 roku. Pod tym względem prawdą jest oczywiście, że wyceny są bardzo słabym wskaźnikiem krótkoterminowych zmian rynkowych, ale wyceny są również bardzo dobrym wskaźnikiem oczekiwanej średniej rocznej aprecjacji w długim horyzoncie inwestycyjnym. Zgodnie z dostępnymi analizami regresji, średnia roczna oczekiwana aprecjacja amerykańskich akcji w ciągu najbliższych 10 lat jest obecnie zdecydowanie bliższa zeru.

Ceny surowców znajdują się na najniższym poziomie w stosunku do cen akcji od początku lat siedemdziesiątych. Wydaje się zatem, że inwestycje w surowce, w tym akcje producentów surowców, mogą być bardzo atrakcyjną okazją inwestycyjną w nadchodzących latach. Jak dotąd, surowce radziły sobie w tym roku bardzo dobrze, a Bloomberg Comodity wzrósł już o 6,0 % od początku roku.

Jeśli chodzi o wydarzenia na rynkach finansowych w ubiegłym tygodniu, ani akcje, ani obligacje nie radziły sobie dobrze. Indeks MSCI All Country World Global Equity Index spadł o 1,4 %, a indeks Bloomberg Global Aggregate Bond Index spadł o 1,0 %. W tym samym czasie dolar amerykański znacznie się umocnił, a indeks dolara DXY wzrósł o 1,7 % do 106,0 punktów.

Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›