Cztery kluczowe powody, dla których chińskie akcje powinny osiągnąć w tym roku wyniki znacznie powyżej średniej

    • Komentarz dnia

W ramach naszej globalnej alokacji akcji, mamy obecnie duże zaufanie do chińskich akcji i z tego powodu posiadamy znaczną nadwagę w stosunku do indeksów porównawczych. Innymi słowy, uważamy, że chińskie akcje powinny osiągać w tym roku wyniki znacznie powyżej średniej. Poniżej przedstawiam cztery najważniejsze czynniki stojące za tym ważnym dla nas zakładem inwestycyjnym

Cztery kluczowe powody, dla których chińskie akcje powinny osiągnąć w tym roku wyniki znacznie powyżej średniej

Pierwszym argumentem jest fakt, że chińska gospodarka po trzech latach bardzo drakońskich działań antypandemicznych w pełni się otwiera, co najprawdopodobniej będzie stanowiło bardzo silny pozytywny bodziec dla wzrostu chińskiego PKB w tym roku. Ekonomiści już zaczynają odzwierciedlać ten fakt w swoich prognozach, stopniowo zwiększając szacunki dotyczące tempa wzrostu chińskiej gospodarki. Widać to na poniższym wykresie. O ile na przełomie roku szacunek ekonomistów dla wzrostu chińskiej gospodarki w tym roku wynosił 4,8 %, to obecnie mamy 5,1 %. I jest całkiem prawdopodobne, że ekonomiści jeszcze bardziej je podniosą w nadchodzącym okresie.

Wzrost PKB Chin w 2023 roku - Zmiany szacunków ekonomistó


Źródło: Bloomberg
 
Drugim powodem jest fakt, że zyski chińskich przedsiębiorstw w ciągu ostatnich pięciu lat były mniej więcej w stagnacji od 2018 r. Przedstawia to poniższy wykres. W tej chwili za ostatnie pięć lat jesteśmy łącznie na 6% minusie. Z drugiej strony, zyski amerykańskich korporacji wzrosły o około 60 % w ciągu ostatnich dwóch lat.


Uważamy, że ponowne otwarcie chińskiej gospodarki będzie stanowiło w tym roku ogromny pozytywny impuls dla zysków chińskich przedsiębiorstw. Z drugiej strony, zyski amerykańskich przedsiębiorstw są naszym zdaniem na wyjątkowo wysokim poziomie, znacznie przekraczającym ich długoterminowy trend, i bardzo prawdopodobne jest, że jeszcze w tym roku będziemy świadkami ich spadku.

Jak na razie mamy więc dwa bardzo silne czynniki przemawiające za tym, że w tym roku spodziewamy się lepszych wyników akcji chińskich w stosunku do amerykańskich. Po pierwsze, chińska gospodarka (obecny konsensus wspomniany powyżej +5,1 %) powinna rosnąć znacznie szybciej niż gospodarka amerykańska (obecny konsensus zaledwie +0,5 %), a po drugie, powinniśmy również zobaczyć w tym roku znacznie wyższe tempo wzrostu zysków chińskich przedsiębiorstw w stosunku do zysków przedsiębiorstw amerykańskich. I to właśnie względna dynamika zysków przedsiębiorstw jest zazwyczaj kluczowym czynnikiem wpływającym na wyniki akcji w krótszych horyzontach inwestycyjnych, trwających około jednego roku.

Trzeci powód to fakt, że chińskie akcje są znacznie tańsze od amerykańskich, co ilustruje poniższy wykres. Obecny wskaźnik P/E indeksu giełdowego MSCI China wynosi 13,7x, natomiast P/E indeksu giełdowego MSCI USA wynosi 19,3x. Obecnie mamy więc do czynienia z bardzo istotnym, 30% dyskontem na chińskie akcje, które naszym zdaniem jest zbyt duże, biorąc pod uwagę znacznie lepszą dynamikę makroekonomiczną i zysków przedsiębiorstw.

Po czwarte wreszcie, chińskie rynki kapitałowe były w ubiegłym roku świadkami bardzo znaczącego odpływu kapitału od inwestorów międzynarodowych, co ilustruje poniższy wykres. Dotyczyło to przede wszystkim akcji, choć międzynarodowi inwestorzy w ciągu ubiegłego roku dość znacząco pozbyli się także chińskich obligacji. Co więcej, już na początku tego roku obserwujemy stopniowy powrót międzynarodowych inwestorów do chińskich aktywów, a chińskie akcje i chińskie obligacje odnotowują napływ nowego kapitału międzynarodowego.

Źródło: HSBC Global Private Banking
 
Podsumowując, uważamy, że ten rok może być rzeczywiście rokiem chińskich akcji, a nawet całej Azji, a początek roku nie wygląda pod tym względem źle, z indeksem MSCI China wykazującym jak dotąd w styczniu ponadprzeciętny zysk w wysokości 13 %.


Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny
 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›