Czeska inflacja w styczniu zbliżyła się do celu banku centralnego na poziomie 2 %.

    • Tydzień na rynkach finansowych

Kluczowym wydarzeniem dla czeskich inwestorów w ubiegłym tygodniu była czwartkowa publikacja inflacji za styczeń. Wynik znacznie zaskoczył i można powiedzieć, że okres ekstremalnej inflacji z poprzednich lat mamy już za sobą.
Inflacja w ujęciu rok do roku spadła z 6,9 % w grudniu do 2,3 % w styczniu, choć oczekiwano, że spadnie do zaledwie 2,9%. Inflacja była zatem bardzo bliska 2 % celu inflacyjnego CNB.

Czeska inflacja w styczniu zbliżyła się do celu banku centralnego na poziomie 2 %. Inflacja miesiąc do miesiąca, czyli wzrost cen w styczniu w porównaniu do grudnia, wyniosła 1,5 %, natomiast analitycy spodziewali się 2,0 %. Styczniowa dynamika cen była więc w tym roku znacznie łagodniejsza niż w 2023 roku.

Znacznie mniej pozytywny jest fakt, że skumulowana inflacja, czyli skumulowany wzrost poziomu cen od początku 2021 roku, wynosi bezprecedensowe 32 %.
W wyniku tego szoku cenowego realne, skorygowane o inflację płace w czeskiej gospodarce spadły bardzo gwałtownie, co z kolei spowodowało znaczny spadek wydatków konsumpcyjnych. W szczególności sprzedaż detaliczna w cenach stałych oscyluje obecnie 7 % poniżej historycznego szczytu z połowy 2022 roku.
W rezultacie czeska gospodarka znajduje się w stagnacji od 2019 r. Innymi słowy, Republika Czeska jest obecnie jedyną gospodarką w Unii Europejskiej, która nie osiągnęła jeszcze poziomu sprzed pandemii z końca 2019 roku.

Przechodząc do wydarzeń na rynkach finansowych w minionym tygodniu, akcje nieznacznie wzrosły, a najszerszy globalny indeks akcji MSCI All Country World zyskał 0,3 %. Najlepiej radziły sobie akcje chińskie, a indeks MSCI China zyskał 3,7 %. Z drugiej strony, słabo radziła sobie grupa siedmiu największych amerykańskich tytułów, a indeks Bloomberg Magnificent 7 stracił 1,5 %. Obligacje nieznacznie straciły, a najszerszy globalny indeks obligacji, Bloomberg Global-Aggregate, stracił 0,3 %. Czeskie obligacje skarbowe ponownie podążyły wbrew globalnemu trendowi, a indeks zyskał 0,4 %.

Co czeka nas w tym tygodniu?

  • Kalendarz ekonomiczny w tym tygodniu jest stosunkowo ubogi. W Czechach nie zostaną opublikowane żadne istotne dane makroekonomiczne.
  • Kluczowy będzie czwartek, kiedy opublikowane zostaną lutowe odczyty indeksów PMI (Purchasing Managers Indices) w USA i Niemczech.

Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.


 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›