Ceny surowców w ubiegłym tygodniu mocno wzrosły

  • Tydzień na rynkach finansowych

W minionym tygodniu nie odnotowaliśmy znaczących ruchów na rynkach walutowych, jeśli chodzi o nasze kluczowe pary walutowe, tj. eurodolara i koronę.

 • Indeks dolarowy DXY, który mierzy kurs dolara w stosunku do koszyka innych głównych walut światowych, głównie euro i jena, zyskał 0,6%.

 • W stosunku do euro dolar również umocnił się o 0,6% do poziomu 1,098 USD/EUR.

 • Korona umocniła się o 0,8% wobec euro do 24,65 CZK/EUR i o 0,7% wobec dolara do 22,40 CZK/USD.

W ubiegłym tygodniu na światowych rynkach akcji również nie odnotowaliśmy większych ruchów

 • MSCI All Country World, najszerszy globalny indeks akcji, zyskał skromne 1,2%. W tym samym czasie większość indeksów giełdowych odnotowała podobne wzrosty o około 1%.

 • Najbardziej zadowoleni byliśmy z akcji japońskich, które stanowią nadwagę w naszej globalnej alokacji akcji. Indeks Nikkei zyskał bardzo znaczące 4,9%. To, co szczególnie podoba nam się w japońskich akcjach, to długoterminowy fundamentalny trend poprawy ładu korporacyjnego, który powinien znacząco przyczynić się do zwiększenia średniego ROE - Return on Equity - japońskich spółek w średnim i długim okresie, a tym samym do ponadprzeciętnych wyników japońskich akcji.

 • Z drugiej strony, Azja Wschodząca odnotowała gorsze wyniki, a indeks MSCI Asia ex-Japan stracił 0,7%. Indeks chińskich akcji CSI 300 stracił aż 2,1%, prawdopodobnie z powodu silnego wzrostu liczby zachorowań na koronawirusa, który spowodował zamknięcie dwóch największych portów w Chinach (Szanghaj i Shenzhen).

Na światowych rynkach obligacji nadal utrzymywała się silnie negatywna tendencja - ceny na rynkach obligacji nadal mocno spadały, a rentowność obligacji do wykupu znacznie wzrosła. Jest to najgorszy początek nowego roku dla klasy aktywów obligacji globalnych w historii

 • Najszerszy indeks obligacji globalnych, Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond, stracił kolejne 1,6% i od początku roku spada już o 7,1%! Jednocześnie średnia rentowność obligacji globalnych do wykupu wzrosła o kolejne 22 punkty bazowe do poziomu 2,21%, a od początku roku wzrosła o 90 punktów bazowych!

 • Rentowność do wykupu najważniejszego globalnego instrumentu obligacyjnego, 10-letniej amerykańskiej obligacji skarbowej  (10-year US Treasury Bond), wzrosła o kolejne 32 punkty bazowe do 2,47% i od początku roku jest już o 96 punktów bazowych wyższa.

 • Oprócz spadków cen na rynku obligacji rządowych, spadły również ceny na rynku obligacji korporacyjnych. Globalne indeksy obligacji korporacyjnych, w których najliczniej reprezentowani są emitenci z USA, odpisały około 1%.

 • Indeks czeskich obligacji rządowych stracił kolejne, ogromne jak na tę klasę aktywów obligacyjnych, 2,7%, a od początku roku traci już 6,3%.

 • Rentowność obligacji rządu czeskiego o krótkim, 2-letnim terminie zapadalności na koniec ubiegłego tygodnia wynosiła 4,94%, a o długim, 10-letnim terminie zapadalności - 4,11%. Krzywa dochodowości czeskich obligacji rządowych (CZGB) jest zatem dość mocno odwrócona. Rentowność do wykupu czeskich obligacji rządowych jest obecnie na poziomie zbliżonym do 10-letnich maksimów, a ceny rynkowe czeskich obligacji rządowych na 10-letnich minimach. Nadal jednak utrzymujemy mocno niedoważone duration czeskich obligacji rządowych w naszych portfelach inwestycyjnych, ponieważ uważamy, że wzrost rentowności czeskich obligacji do terminu zapadalności, szczególnie na długim końcu czeskiej krzywej dochodowości, zarówno IRS, jak i CZGB, prawdopodobnie utrzyma się w nadchodzących tygodniach, a ceny rynkowe czeskich obligacji rządowych powinny nadal spadać.

Ceny towarów w ubiegłym tygodniu dość mocno wzrosły

 • Globalny indeks towarowy S&P GSCI wzrósł o 7,7%.

 • Cena ropy naftowej Brent z Morza Północnego wzrosła o 11,8% do 121 USD za baryłkę.

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla nas będzie czwartkowe posiedzenie Narodowego Banku Czech. Konsensus rynkowy przewiduje obecnie podwyżkę głównej stopy procentowej, dwutygodniowej stopy repo, o 75 punktów bazowych lub 0,75% z obecnych 4,50% do 5,25%.

 

Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny
 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›