Banki centralne są dalekie od wygranej z inflacją

    • Komentarz dnia

Według wyliczeń agencji Bloomberg, średnia światowa inflacja osiągnęła w październiku szczytowy poziom 10,3 %. Od tego momentu obserwujemy bardzo lekką tendencję dezinflacyjną - pod koniec roku wskaźnik osiągnął poziom 9,7 %, a obecnie wynosi 9,0 %.

Banki centralne są dalekie od wygranej z inflacją


Inwestorzy zareagowali na łagodną dezinflację gwałtownym wzrostem - MSCI All Country World, najszerszy globalny indeks akcji, zyskał od początku roku 8 %, a Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, najszerszy globalny indeks obligacji, zyskał 2 %. Czy zatem bankierzy centralni odnieśli już zwycięstwo nad inflacją? Uważamy, że najprawdopodobniej nie.

Spojrzenie na inflację bazową w ujęciu miesiąc do miesiąca, która nie uwzględnia zmiennych składników energii i żywności w głównych wskaźnikach inflacji, w USA i strefie euro wyraźnie pokazuje, że fundamentalna presja inflacyjna pozostaje bardzo silna. Rzeczywiście, inflacja bazowa miesiąc do miesiąca w USA wyniosła w grudniu 0,3 %, a w strefie euro nawet 0,6 %. W ujęciu rocznym, liczby te byłyby znacznie powyżej 2% celu inflacyjnego Fed i EBC.

W odniesieniu do stopy inflacji w gospodarce światowej, naszym zdaniem jest obecnie bardzo mało prawdopodobne, aby w najbliższych latach inflacja powróciła do docelowego poziomu 2% i będzie raczej oscylować wokół znacznie wyższych poziomów, powiedzmy 4-5 %, przy znacznie większej zmienności niż w przeszłości. 

W tym kontekście dostrzegamy kilka długoterminowych globalnych strukturalnych trendów sekularnych, które jeszcze przez dość długi czas będą utrzymywać inflację na mocno podwyższonym poziomie:

1) długotrwały spadek dynamiki wydajności pracy;
2) długotrwały spadek dynamiki populacji w wieku produkcyjnym (demografia);
3) pojawiająca się deglobalizacja i tendencja do skracania globalnych łańcuchów dostaw-konsumpcji;
4) drożejące znacznie bardziej niż w przeszłości surowce i energia, przy czym produkcja marginalna staje się droższa (tzw. peak-cheap energy);
5) konflikt zbrojny na Ukrainie, a wojna zawsze ma tendencję do bycia czynnikiem bardzo inflacyjnym. Naszym zdaniem te fundamentalne czynniki będą utrzymywać inflację na wysokim poziomie w kolejnych kwartałach i latach.
 

Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›