Amerykańskie akcje są obecnie prawdopodobnie jeszcze droższe niż w 2000 r.

    • Tydzień na rynkach finansowych

Bank Światowy (World Bank) opublikował nową prognozę dla światowej gospodarki Global Economic Prospects. Oczekuje się, że gospodarka światowa wzrośnie w tym roku o 2,6%, co stanowi wzrost o dwie dziesiąte punktu procentowego w porównaniu z poprzednią prognozą ze stycznia. Siłą napędową gospodarki światowej będą nadal gospodarki rozwijające się, które w tym roku powinny dodać łącznie 4,0%, podczas gdy gospodarki rozwinięte dodadzą tylko 1,5%. Spośród głównych gospodarek najlepszy wynik powinny w tym roku osiągnąć Chiny, z oczekiwanym wzrostem na poziomie 4,8%, podczas gdy strefa euro (+0,7%) i Japonia (+0,7%) pozostaną daleko w tyle. 

Amerykańskie akcje są obecnie prawdopodobnie jeszcze droższe niż w 2000 r.

Źródło: World Bank Group
 
 
Analityk Charlie Bilello opublikował bardzo interesujący wykres przedstawiający kapitalizację rynkową trzech największych spółek z głównego amerykańskiego indeksu giełdowego, S&P 500, w szeregu czasowym sięgającym 1980 roku. Obecna waga trzech największych spółek, tj. NVIDIA, Microsoft i Apple, wynosi 21%, co z dużym marginesem jest absolutnym historycznym maksimum. Fakt ten pokazuje tekże, jak bardzo wyniki amerykańskiego rynku akcji są uzależnione od kilku największych spółek.
Źródło: Charlie Bilello
 

Poniższy wykres przedstawia wskaźnik wyceny P/S (stosunek ceny do sprzedaży) amerykańskiego indeksu akcji S&P 500 Information Technology. Jest to zatem subindeks głównego amerykańskiego indeksu giełdowego S&P 500. Amerykańskie spółki technologiczne są obecnie notowane średnio na poziomie 10-krotności rocznej sprzedaży, co znacznie przewyższa poprzedni rekord z marca 2000 r., tj. w szczytowym momencie bańki technologicznej, kiedy to mnożnik wyceny wynosił 7,5x. Dlatego uważam, że amerykańskie akcje spółek technologicznych są obecnie droższe niż w marcu 2000 roku. Co więcej, jestem zdania, że wskaźnik wyceny P/S jest bardziej odpowiedni dla indeksów akcji niż standardowy wskaźnik P/E, ponieważ P/S abstrahuje od cyklicznej zmienności marż zysku netto. Dlatego też P/S jest w dużej mierze wskaźnikiem dostosowanym cyklicznie, podobnym do CAPE Shillera (cyclically-adjusted price-to-earnings ratio).
Źródło: Bloomberg
 

Poniższy wykres sporządzony przez Torstena Sloka, głównego ekonomistę grupy private equity Apollo Global Management, przedstawia ewolucję wycen całego amerykańskiego rynku akcji od 1990 roku w trzech segmentach rynku: dziesięć największych spółek pod względem kapitalizacji rynkowej, indeks S&P 500 z wyłączeniem dziesięciu największych spółek oraz całego indeksu S&P 500. Obecnie wygląda na to, że cały amerykański rynek akcji jest jeszcze droższy niż w 2000 r. Średni wskaźnik forward P/E dla 10 największych akcji wynosi obecnie 27x, podczas gdy w 2000 r. wynosił 24x. Z kolei cały indeks S&P 500 notowany jest obecnie przy forward P/E wynoszącym 19x, w porównaniu z 16x w 2000 r.

Światowa Rada Złota (World Gold Council) opublikowała nowe badanie banków centralnych dotyczące ich inwestycji w złoto. W 2023 r. banki centralne zakupiły 1037 ton złota, co stanowiło drugą co do wielkości wartość w historii po roku 2022, kiedy zakupy złota przez banki centralne osiągnęły rekordowy poziom 1082 ton. Z tegorocznego badania, które przeprowadzono między 19 lutego a 30 kwietnia, wynika, że ​​29% banków centralnych planuje zwiększyć swoje rezerwy złota w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy, co stanowi najwyższy wynik od rozpoczęcia badania w 2018 r.
W badaniu najbardziej zainteresowały mnie dwa poniższe wykresy:

1) 62% banków centralnych uważa, że za pięć lat rezerwy walutowe banków centralnych denominowane w dolarze amerykańskim będą mniejsze niż obecnie.

2) 69% banków centralnych uważa, że za pięć lat rezerwy walutowe banków centralnych będą w większym stopniu oparte na złocie.

Jeśli chodzi o wydarzenia na rynkach finansowych w ubiegłym tygodniu, akcje radziły sobie dobrze, a globalny indeks akcji MSCI All Country World zyskał 0,5%. Z drugiej strony, obligacje osiągnęły gorsze wyniki, ponieważ globalny indeks obligacji Bloomberg Global-Aggregate stracił 0,3%, a globalny indeks surowców Bloomberg Global Commodity Total Return Index stracił 0,6%.
Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›