Akcje pozytywnie zareagowały na stosunkowo umiarkowane dane o inflacji w USA

    • Tydzień na rynkach finansowych

W środę 10.07.2022 opublikowano ważne dane o inflacji. W przypadku USA i Czech dane zaskoczyły lekko pozytywnie, gdyż opublikowane wartości były nieco niższe od konsensusu szacunków ekonomistów. Jeśli chodzi o inflację w USA, to o ile w czerwcu wyniosła 9,1 % rok do roku, to lipcowa znalazła się na poziomie 8,5 % przy konsensusie 8,7 %.  Jeśli chodzi o czeską inflację, to w czerwcu wyniosła 17,2 %, natomiast w lipcu 17,5 % wobec konsensusu na poziomie 17,9 %.  Polskie dane o inflacji opublikowane 16 sierpnia wskazują, że inflacja w lipcu wzrosła z 15,5 % w czerwcu do 15,6 % w lipcu ustanawiając tym samym nowy rekord. Opublikowana inflacja okazała się nieznacznie wyższa od oczekiwań ekonomistów. Według szacunków szczyt inflacji w Polsce prognozowany jest na IQ23 i ma wynieść 18,8%.     

Akcje pozytywnie zareagowały na stosunkowo umiarkowane dane o inflacji w USA

W ubiegłym tygodniu akcje radziły sobie bardzo dobrze, a najszerszy globalny indeks akcji, MSCI All Country World, zyskał 2,8 %. Najwięcej zyskała Ameryka Łacińska (MSCI Latin America +5,3 %). Z kolei chińskie akcje były relatywnie słabsze (CSI 300 +0,8 %). Solidny wzrost na globalnych rynkach akcji był prawdopodobnie przynajmniej częściowo spowodowany bardziej umiarkowaną inflacją w USA.

Obligacje również odnotowały skromne zyski, a Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, najszerszy indeks obligacji globalnych, zyskał 0,4 %. Ponownie dobrze radziły sobie również czeskie obligacje rządowe, których indeks zyskał 0,7%. Jednocześnie rentowność do wykupu czeskich obligacji rządowych z długim 10-letnim terminem zapadalności spadła o 10 punktów bazowych do 3,86 proc. Uważamy, że długi koniec krzywej rentowności czeskich obligacji rządowych nie jest już obecnie atrakcyjny, gdyż rentowność na poziomie 4 proc. w perspektywie 20 proc. inflacji jest rzeczywiście zbyt niska.

W ubiegłym tygodniu dobrze radziły sobie również surowce - S&P GSCI Global Commodity Index zyskał 4,5 %. Cena ropy naftowej North Sea Brent wzrosła o 3,4 % do 98 USD za baryłkę. W ubiegłym tygodniu główne europejskie kontrakty terminowe na gaz ziemny i energię elektryczną znów kontynuowały wzrosty. Cena gazu ziemnego wzrosła o 6,0 % i od początku roku jest już o 214 % wyższa! Cena energii elektrycznej wzrosła o kolejne 12,7% i od początku roku jest już wyższa o 131%!


Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›