Historia firmy

Conseq Finance, a.s.

               ...kilka słów o założycielach

Conseq Finance zostało założone latem 1994 r. w celu obrotu papierami wartościowymi. Jesienią tego samego roku Ministerstwo finansów przyznało spółce licencję na tę działalność. Na czeskim rynku finansowym firma zaczęła aktywnie działać wiosną 1995 r. Oprócz kapitału zakładowego 300 000 CZK firma miała tylko odwagę, umiejętności i entuzjazm swoich założycieli - Jana Vedrala, Aureliana Tepperviena i Jiříego Kaňáka, pod koniec roku zespół znacznie wzmocnił czwarty partner - Tomáš Sysel.  W swych początkowych latach działalności specjalizowała się w obrocie papierami wartościowymi o stałym dochodzie. W tym obszarze, zaraz po pierwszym roku działalności, spółka znalazła się w czołówce podmiotów zajmujących się obrotem papierami wartościowymi na rynku czeskim.

W 1996 r. Conseq Finance weszła na Praską Giełdę Papierów Wartościowych, uzyskała licencję dewizową od Czeskiego Banku Narodowego i stała się członkiem prestiżowej grupy bezpośrednich uczestników aukcji obligacji rządowych.

W następnych latach Conseq Finance rozszerzyło zakres działalności o obrót akcjami, finansowanie korporacyjne, a w szczególności zarządzanie portfelem indywidualnym oraz zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i ich dystrybucję, które następnie zostały przekazane spółce zależnej Conseq Investment Management, a.s. Pod względem obrotu papierami wartościowymi Conseq Finance stał się największym niebankowym brokerem papierów wartościowych w Republice Czeskiej w 1997 r. i utrzymywał tę pozycję do końca 2002 r., kiedy to zlikwidował swoją działalność maklerską.

Conseq Investment Management, a.s.

               ...narodziny niezależnego menadżera inwestycyjnego

Wzrost znaczenia usług zarządzania inwestycjami w Conseq Finance i konieczność oddzielenia ich działalności od innych działań biznesowych po koniec 2000 roku spowodowały decyzję o utworzeniu spółki córki w 100% specjalizującej się w zarządzaniu inwestycjami. W listopadzie 2000 roku utworzono Conseq Investment Management, a.s., a jej jedynym akcjonariuszem została spółka Conseq Finance. Na początku następnego roku, po otrzymaniu odpowiedniej licencji, wszystkie działania Conseq Finance w obszarze indywidualnego zarządzania portfelem (w tym zespołu, którym kierowała dyrektor Hana Blovská). W latach 2001–2002 Conseq Investment Management skupił się na pozyskiwaniu nowych klientów i rozwoju zaplecza firmy (system informacyjny, system zarządzania ryzykiem, procedury wewnętrzne, raportowanie itp.). W tym okresie wartość zarządzanych aktywów podwoiła się, potwierdzając tym samym silną pozycję firmy wśród najważniejszych zarządzających inwestycjami w Republice Czeskiej.

Kolejnym kamieniem milowym w życiu Conseq Investment Management był rok 2003. Spółka przejęła od Conseq Finance zarządzanie funduszami Conseq Invest PLC i rozszerzyła swoją działalność o dystrybucję otwartych funduszy inwestycyjnych, nie tylko funduszy Conseq Invest, ale także funduszy swoich partnerów handlowych BNP Paribas Asset Management (fundusze Parvest) i Franklin Templeton Investments. Budując kanały dystrybucyjne Conseq Invesment Management kontynuowała działalność, którą do końca 2003 roku wykonywała spółka Conseq Finance.

Oprócz zmian w działalności biznesowej, w 2003 r. nastąpiły znaczące zmiany w strukturze akcjonariatu spółki i jej zarządzie:

  • W styczniu 2003 r. Hana Blovská skorzystała z opcji zakupu 20% Conseq Investment Management i w marcu stała się 20% udziałowcem spółki.
  • W ciągu roku akcjonariusze Conseq Finance zgodzili się również na zakup od Conseq Finance pozostałych 80% akcji Conseq Investment Management, w takim samym stopniu, w jakim znajdowały się wówczas w kapitale i prawach głosu Conseq Finance. Transakcja ta miała miejsce w grudniu 2003 roku.
  • Zespół Conseq Investment Management wzmocnił Jan Vedral – jeden z założycieli, długoletni prezes zarządu i dyrektor Conseq Finance – został on managerem zarządzającym oraz prezesem zarządu.

Obecnie Conseq Investment Management jest solidną częścią czeskiego rynku kapitałowego. Wartość zarządzanych aktywów sprawia, że Conseq Investment Management zalicza się do największych menedżerów inwestycyjnych w Czechach.
Wysokiej jakości zespół profesjonalnych managerów inwestycyjnych dba o spokój i zadowolenie klientów czyli inwestorów instytucjonalnych, przedsiębiorstw przemysłowych, w mniejszym stopniu gmin, a także ważną grupę klientów prywatnych.

Napisz do nas

Wprowadź kod bezpieczeństwa:
 Security code
 

Poważnie podchodzimy do Twojej prywatności i będziemy wykorzystywać przekazane nam dane osobowe wyłącznie zgodnie z warunkami naszej polityki prywatności.