Universe Invest ze stałą alokacją środków
Universe Invest z realokacją środków
Mój Conseq
Fundusze inwestycyjne

11.1.2019 – Powiadomienie o zamiarze przekształcenia zarządzanych funduszy

Conseq_2017_smaller_small_2.jpg
Zarząd spółki Conseq Funds investiční společnost, a.s. (dalej tylko „Spółka”) zatwierdził w dniu 11 stycznia 2019 r. zamiar przekształcenia zarządzanych funduszy:

 

 

• Active Invest Progressive, otevřený podílový fond oraz
• Conseq Polských dluhopisů, otevřený podílový fond


dwa odrębne subfundusze nowo utworzonej spółki akcyjnej o zmiennym kapitale zakładowym (dalej tylko „SICAV”). Spółka zobowiązała się do objęcia akcji założycielskich spółki SICAV w wysokości udziału w kapitale zakładowym odpowiadającemu kapitałowi zakładowemu SICAV. Powodem tej decyzji jest fakt, iż Spółka dystrybuuje niniejsze fundusze głównie w Polsce, gdzie ze względów podatkowych dla inwestorów bardziej korzystne jest posiadanie akcji funduszu SICAV niż tytuły uczestnictwa funduszu. Szczegóły dotyczące niniejszego przekształcenia będą częścią projektu, który po uzyskaniu zezwolenia na przekształcenie zostanie przygotowany przez Spółkę i opublikowany na stronie internetowej www.conseq.pl.